Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko

IČ: 70956464
Vznik: 15.01.2002
Sídlo svazku obcí: nám. T.G.Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Orgány svazku obcí:

 • předseda svazku
 • rada svazku
 • valná hromada
 • kontroní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Miloslav Přikryl B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město,
Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31
předseda 10.04.2019
Mgr. David Linhart Hlinsko 90, PSČ 751 31 místopředseda 16.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek. V době nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1) Koordinace postupu při řešení problémů týkající se:

 • Rozvoje samosprávy obcí.
 • Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.
 • Vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 • Prosazování zájmů v oblasti cestovního ruchu a propagace regionu.

2) Podpora a řešení problémů, zejména:

 • Zemědělského a nezemědělského podnikání.
 • Rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů.
 • Společná péče o památky v mikroregionu.
 • Využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.
 • Podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu).
 • Společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče.
 • Marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů.
 • Podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 • Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.
 • Podpora kulturních, sportovních, environmentálních a společenských akcí v mikroregionu.


Poslední změna 16. 02. 2023 12:13:56