Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117

Formuláře MPSV ČR:
http://portal.mpsv.cz/forms
http://www.mpsv.cz/cs/


Poslední změna 02. 04. 2019 11:45:54