Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388

 

Formuláře MPSV ČR:

https://portal.mpsv.cz/forms

http://www.mpsv.cz/cs/


Poslední změna 02. 04. 2019 11:42:25