Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi - legislativa:

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-389

Formuláře MPSV ČR:
http://portal.mpsv.cz/forms
http://www.mpsv.cz/cs/5


Poslední změna 02. 04. 2019 11:21:25