Další kolo kotlíkových dotací

27. 07. 2021

Olomoucký kraj vyhlásil 27. 7. 2021 další kolo kotlíkových dotací. Podmínky schválila Rada Olomouckého kraje na svém zasedání v pondělí 26. 7. 2021. V rámci nově vyhlášené výzvy mohou žádost podat žadatelé, kteří budou mít výměnu nevyhovujícího kotle zrealizovanou nejpozději v den elektronické evidence žádosti, což připadá na 30. 8. 2021. Tato podmínka byla stanovena z důvodu malého objemu finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu. Jedná se o cca 19 milionů korun, což umožní podpořit přibližně 150 nových žadatelů o dotaci. 

Dotační program včetně všech příloh je zveřejněn na webu https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-vyzva-02-cl-5308.html

 


Poslední změna 27. 07. 2021 08:54:03