Ceny Olomouckého kraje pro lidi "se srdcem na dlani"

Cena hejtmana
Cena hejtmana 2
Cena hejtmana 3

 

Od roku 2005 Olomoucký kraj oceňoval přínos za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. V letošním roce (2023) Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o rozšíření této ceny o další kategorie. Od roku 2023 se tak ocenění stává „Cenami Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani“.  Olomoucký kraj chce tímto způsobem poděkovat za přínos v oblasti práce pro další znevýhodněné osoby a ocenit i další subjekty, které v sociální oblasti působí.

Cílem je vyzdvihnout činnost i v sociálních službách, ve veřejné správě, na poli inovací či filantropie, vyjádřit respekt pečujícím osobám.

Mezi cenami je nově i Cena Milana Langera, která nese jméno a odkaz této osobnosti (která nás opustila v roce 2019), jíž budou oceňováni ti, kteří jsou či byli na poli vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením výraznými osobnostmi, jakou byl právě pan Mgr. Milan Langer (bývalý předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje, zakladatel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, zakladatel projektu Bezbariérová Olomouc ad.).

Z podaných nominací (celkem až v 9 možných kategoriích, včetně subkategoriích, uvedených výše) bude vybírat Odborná porota jmenovaná Radou Olomouckého kraje. Desátou cenou bude Cena veřejnosti, jejíhož výherce vybere veřejnost elektronickým hlasováním ze všech nominovaných v kategoriích výše.

Vyzdvihněme všechny „srdcaře“, všechny jednotlivce či organizace, kteří pomáhají hlavně srdcem. Poděkujme jim za jejich každodenní úsilí při zlepšení života všech potřebných osob.

S přáním krásných dnů

Milada Sokolová

Mgr. Ivo Slavotínek

1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí a záležitostí seniorů

 

 

Ceny Olomouckého kraje pro lidi "se srdcem na dlani"

Cenu lze udělit v těchto kategoriích:

 1. poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
 2. profesionál v sociální službě – pracovník, který je zaměstnancem subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách:
  1. provozní zaměstnanec - např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd.,
  2. sociální pracovník, pedagogický pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (pracovníci podle ustanovení § 115 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona o sociálních službách),
  3. pracovník přímé péče – pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách),
 3. veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání,
 4. inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním,
 5. filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost, nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním,
 6. dobrovolník – fyzická osoba/skupina osob, která se problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním zabývá mimo výkon svého povolání (bez nároku na odměnu),
 7. neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním,
 8. Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením,
 9. cena veřejnosti – fyzické nebo právnické osobě, která bude elektronickým hlasováním zvolena veřejností souhrnně ze všech nominací uvedených pod body 3.1. až 3.8.

 

Základní informace k nominacím a udílení Cen Olomouckého kraje pro lidi "se srdcem na dlani" - za přínos v roce 2022

NOMINACE – TERMÍN, FORMULÁŘ A KATEGORIE

AKTUÁLNĚ může KAŽDÝ JEDNOTLIVEC, ORGANIZACE ČI SKUPINA FYZICKÝCH ČI PRÁVNICKÝCH OSOB podávat nominaci.

NOMINACE LZE PODÁVAT od 10. 7. 2023 do 10. 8. 2023 online prostřednictvím tohoto formuláře: NOMINAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

 

UDĚLENÍ CEN

O udělení Cen rozhodne Zastupitelstvo Olomouckého kraje u výše uvedených 9 kategorií včetně podkategorií na základě hodnocení a doporučení Odborné poroty jmenované Radou Olomouckého kraje.

 

CENA VEŘEJNOSTI

V době od 11. 8. 2023 do 18. 8. 2023 bude spuštěno hlasování pro veřejnost – ze všech nominovaných ve výše uvedených 9 (pod)kategoriích bude veřejností zvolen 1 výherce (na základě nejvyššího počtu hlasů). Hlasování bude probíhat na tomto webu prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ. O spuštění hlasování budete informováni.

 

PŘEDÁNÍ CEN

Ceny budou slavnostně předány v rámci Týdne sociálních služeb, a to dne 3. 10. 2023 v prostorách Červeného kostela.

 

 

Historie udělování Ceny Hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením:

 • 2005 Connex Morava, a.s.
 • 2006 pan Engelbert Mildner
 • 2007 manželé Valerij a Monika Globovi – „Duše v pohybu“
 • 2008 pan Mgr. Ota Panský
 • 2009 paní Mgr. Barunka Trávníčková
 • 2010 paní Hana Mösnerová
 • 2011 pan Ing. Tomáš Tylich
 • 2012 pan Jan Příborský
 • 2013 Občanské sdružení Ryzáček
 • 2014 pan Mgr. Rostislav Libíček
 • 2015 paní Hana Hanušková
 • 2016 paní Ivana Plíhalová
 • 2017 pan Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.
 • 2018 paní Maria Gianina Oslobanu a Jana Nakládalová
 • 2019 pan Karel Giebisch a pan Mgr. Milan Langer
 • 2020 pan Mojmír Janků a pan Vlastimil Mráček
 • 2021 pan Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

Dokumenty

Soubor typu pdfŘád pro udělování Cen OK pro lidi "se srdcem na dlani"(207,6 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 08. 2023 10:07:45