Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 16. 12. 2019:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - I. část(21,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - II. část(28,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - III. část(22,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - IV. část(27 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - V. část(18,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - VI. část(30,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - VII. část(47,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - VIII. část(46,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 16. 12. 2019 - IX. část(15,3 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 16. 12. 2019  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(11,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(716,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (716,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(947,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. - 5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019(13,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Komerční banka, a.s. – fixace úrokové sazby(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – návrh rozpočtu - I. část(31,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – návrh rozpočtu - II. část(32,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2021–2022(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. - 28. Body odboru dopravy, silničního hospodářství a KIDSOK(46,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp329.1. - 29.5.1. Body Majetkoprávních záležitostí (2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp330.1. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací – DODATEK(774,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení (5,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení(896,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení dotačního titulu č. 1: Podpora výstavby a rekonstrukcí(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2020(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury(591,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Víceletá podpora významných kulturních akcí – revokace usnesení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury – DW7, o.p.s.(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Víceletá podpora významných kulturních akcí – dodatky k veřejnoprávním smlouvám(7,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení(783,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp341. Žádost o stanovisko Olomouckého kraje k neinvestičnímu projektu v oblasti památkové péče(972,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp342. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhodnocení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020, dotační titul 1 Podpora sportovních akcí, dotační titul 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 – vyhlášení(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Marin Sports s.r.o.(873,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp346. Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu(9,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Kandidatura Olomouckého kraje na pořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp349. Dotační program pro sociální oblast 2020 – vyhlášení(801,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp350. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp351. Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp352. Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp353. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace(923,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp354. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2020, dotační titul 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení(896,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp355. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp356. Program na podporu podnikání 2020 – vyhlášení(994,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp357. Program na podporu místních produktů 2020 – vyhlášení(931 kB)stáhnout
Soubor typu mp358. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – vyhlášení(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp359. OK4Inovace – žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp360. Účast Olomouckého kraje v mezinárodní platformě Water Smart Territories(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp361. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s obcí Dlouhá Loučka(935,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp362. Memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje(19,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp363. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(885,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp364. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(937,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp365. Dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020, dotační titul 2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020 – vyhlášení(786,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp366. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2020 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp367. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Konfederaci politických vězňů České republiky(809,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp368. Individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Opatovice – dodatek č. 1(826 kB)stáhnout
Soubor typu mp369. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(952,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp370. Zastoupení Olomouckého kraje v zájmovém sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“(965,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp371. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2020 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp372. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hraničné Petrovice(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp373. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mladějovice(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp374. Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp375. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp376. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald(833,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp377. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(757,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp378. Cena GOAL 2019(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp379. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp380. Poskytnutí věcných darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp381.1. - Různé - I. část (2,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp381.1. - Různé - II. část (13 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 18. 12. 2019 08:39:32