Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 25. 2. 2019:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 2. 2019 – I. část(37,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 2. 2019 – II. část(26,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 2. 2019 – III. část(34,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 2. 2019 – IV. část(39,3 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 25. 2. 2019  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(9,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(883,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (688,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(617,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(912,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(957,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(991,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. (916,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Rozpis strojních investic a nové projektové dokumentace pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2019 a vyhodnocení za rok 2018(980,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp312.1.–12.5. Majetkoprávní záležitosti(9,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2019 – vyhlášení(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1(18,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2019 – Zdraví 2020(1008,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Pověření službou obecného hospodářského zájmu – nemocnice ve Šternberku(9,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–2022(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019 – vyhlášení(795,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 – vyhlášení(861,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Projekt Opolského vojvodství – nefinanční zapojení Olomouckého kraje(973,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(932,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje(933,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp333. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(4 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 2(913 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019 – Oznámení(26,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(6,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče (1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018 (1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 – vyhlášení(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Individuální dotace v oblasti krizového řízení(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – navýšení alokace(12,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp343.1. Různé – Prověření dotace na akci „Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje“(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Různé(21,2 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 26. 02. 2019 12:25:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje