Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 20. 4. 2020:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 20. 4. 2020 - I. část(46,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 20. 4. 2020 - II. část(36,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 20. 4. 2020 - III. část(44,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 20. 4. 2020 - IV. část(41,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 20. 4. 2020 - V. část(27,2 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 20. 4. 2020  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(22,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(640,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(635,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp35. Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje – audiovizuální záznamy(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.-6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020(5 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení(18,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Žádost o individuální dotaci v oblasti dopravy(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp38-10 dotační programy v oblasti dopravy(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp312.1.-12.4. Majetkoprávní záležitosti(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2018/2019(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2020(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhodnocení dotačního titulu 2 a 3(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp318-21 dotační programy v oblasti kultury a památkové péče(10,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče(1017,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp323-26 dotační programy v oblasti sportu(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Volley support z.s.(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Kobylá nad Vidnavkou(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální(1022,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp330. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2019(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Dotační program pro sociální oblast 2020 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1–4 (5 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2020 – vyhlášení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Zdravotně-preventivní programy v Olomouckém kraji na období 2020–2025(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. 11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2020 – vyhodnocení DT 2(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje(22,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp337-39 dotační programy z oblasti strategického rozvoje(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(878,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp344-47 dotační programy v oblasti krizového řízení, cestoního ruchu a zahraničních vztahů - I. část(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp344-47 dotační programy v oblasti krizového řízení, cestoního ruchu a zahraničních vztahů - II. část(897,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp348. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů(947,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp349. Humanitární pomoc provincii Yunnan – revokace (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Individuální dotace v oblasti krizového řízení – město Loštice – dodatek č. 1(924,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp351. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(14,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp352. Smlouva o převodu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., na jednotlivé akcionáře(6,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp353. Rozdělení dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Různé - I. část(14,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Různé - II. část(11,1 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 20. 04. 2020 16:38:05