Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 18. 9. 2017:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 9. 2017 - I. část(20,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 9. 2017 - II. část(20 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 9. 2017 - III. část(23,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 9. 2017 - IV. část(21,6 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 18. 9. 2017 - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání - I. část(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání - II. část(4 MB)stáhnout
Soubor typu mp31.1. Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje(613,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp31.2. Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp31.3. Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje (2,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(693,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2017(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(951,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou v centrální části Olomouckého kraje po roce 2019(3 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Smlouva o úhradě kompenzace s městem Šumperk(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Smlouva o úhradě kompenzace s městem Zábřeh(788,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp313. Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc (1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Olomouc (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp315.1. - 15.7. Majetkoprávní záležitosti (2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství (1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem(14 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Centrum bakalářských studií(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2018 - I. část(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2018 - II. část(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení (3,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. 1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury (2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020(7 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017 – vyhodnocení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program na podporu lesních ekosystémů 2017 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Pavlovice u Přerova(819,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální(813,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Program prevence kriminality – darovací smlouva(829,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp333. Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2018(718,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Převod činností příspěvkové organizace v oblasti sociální(872,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální(785,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Olomouckém kraji – vyhlášení(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017 – vyhodnocení(984,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Žádost o individuální dotaci v oblasti zdravotnictví – Ryzáček, z. s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – Nejste sami – mobilní hospic I. část(10,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – Nejste sami – mobilní hospic II. část(11,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. 5. aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.“(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace, výjimka z Pravidel, dodatek č. 1 ke smlouvě(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – obec Vápenná(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Euroregion Praděd a Euroregion Glacensis – zvýšení členských příspěvků(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Program památkové péče Olomouckého kraje – změna účelu poskytnuté dotace, dodatek č. 1 ke smlouvě(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče(994,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp349. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Darovací smlouva projektové dokumentace „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“(939,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp351. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice(718,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Ústí(779,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp353. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení III. etapy(735,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp354. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení – SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje(738,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp355. Dar osobního vozidla Českému svazu bojovníků za svobodu(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp356. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu(1016,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp357. Stanovisko Olomouckého kraje k žádosti obce Olšany u Prostějova o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Olšany u Prostějova – sanační zásah(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp358. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství (999,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp359. Různé(15,9 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 21. 09. 2017 08:04:45

© Krajský úřad Olomouckého kraje