Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 25. 6. 2018:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 6. 2018 - I. část(39 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 6. 2018 - II. část(38,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 6. 2018 - III. část(42,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 6. 2018 - IV. část(39,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 25. 6. 2018 - V. část(44,8 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 25. 6. 2018  - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(731,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období (5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje(674,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1.1. Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(701,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.2. Personální záležitosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje(640,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.3. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp34.4. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Kontrolní výbor(719,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp35. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – závěrečný účet(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK(865,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(796,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK(894,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.(8 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK(806,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(747,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2018(942,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a. s. (895,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – revokace části usnesení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp38.1.–8.5.1. Majetkoprávní záležitosti(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi Olomouckým krajem a Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství (1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách (9,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury (12,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – dodatek vyhodnocení(848 kB)stáhnout
Soubor typu mp317. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018 – vyhodnocení (898,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje – navýšení alokace(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(853,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp321. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratná finanční výpomoc v oblasti sociální pro Spolusetkávání Přerov, z.ú.(936,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(705,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dotační program Olomouckého kraje na podporu celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace(842,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví(893,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp327. Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018 – vyhodnocení(975,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví“ – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Aktualizace Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Evropskému seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o. (995,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Členství Olomouckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty (981,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Aktualizace plánu investic na rok 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – Dohoda o koordinaci staveb a úhradě nákladů(980,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(983,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů (1022,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci (604,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp340. Program na podporu JSDH 2018 – revokace části usnesení (867,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp341. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení II. etapy(745,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp342. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení(919,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp343. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 – vyhodnocení(12,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s.(38,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – revokace usnesení(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION s.r.o.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Různé - 1. část(34,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Různé - 2. část(6,7 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 27. 06. 2018 08:13:17

© Krajský úřad Olomouckého kraje