Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 4. 2017:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 19. 6. 2017 - I. část(28,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 19. 6. 2017 - II. část(35 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 19. 6. 2017 - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(9,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(692 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(607,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - I. část(257,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - II. část(9,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – závěrečný účet(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 30. 4. 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1006,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – splátka revolvingového úvěru(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1009,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp37. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2018–2020(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku(893,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku(885,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp313.1. Žádost o stanovisko Olomouckého kraje k investičnímu projektu v oblasti sportu(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Kobylá nad Vidnavkou (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2(806,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dotační program pro sociální oblast 2017 – vyhodnocení(958,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp321. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální(862,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální(770,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp323. Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017 – vyhodnocení(870,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví - I. část(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví - II. část(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(754,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Projekty předkládané do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(1018,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace obci Malé Hradisko(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace (914,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – výstavba objektu v obci Měrotín (1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Memorandum o spolupráci při zajištění připravenosti na rozsáhlé výpadky dodávky elektrické energie na území Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci programu Interreg V – A Česká republika – Polsko (923,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(978,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Značení kulturních a turistických cílů – darování majetku vlastníkům přilehlých komunikací – aktuální informace (894,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Stanovisko ve věci podnětu veřejnosti v oblasti školství (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Volba přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(892 kB)stáhnout
Soubor typu mp342. Delegování zástupce Olomouckého kraje na Valnou hromadu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu(802,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp343.1. Různé – Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – změna účelu poskytnuté dotace obci Luběnice(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Různé(6 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 21. 06. 2017 10:18:30

© Krajský úřad Olomouckého kraje