Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019:

Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - I. část(35,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - II. část(40,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - III. část(29 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - IV. část(26,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - V. část(33,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - VI. část(32,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019 - VII. část(41,5 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 9. 2019  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(14,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(899,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(706,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (683,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK (686,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp35. Dotační programy Olomouckého kraje(19,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2019(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1010 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(866,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Komerční bankou, a.s.(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Individuální dotace a návratná finanční výpomoc z rozpočtu Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Systém vysokorychlostního vážení na krajských komunikacích - zpracování projektové dokumentace(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Rozpis nové projektové dokumentace pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Javorník a obcí Mladějovice(439,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp312. Změna Notifikací pro provozní soubory Elektrická síť Střed a Elektrická síť Nová infrastruktura na období 2023–2032(41,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace s městem Zábřeh(883,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp314. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Smlouva o zajištění osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem(964,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp316. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp317.1.–17.5. Majetkoprávní záležitosti (11,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi Olomouckým krajem a Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, v rámci projektu „Obědy do škol v Olomouckém kraji“ (1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení (1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje pro období 2019–2023(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 2. kola(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – Dotační titul č. 2: Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti – vyhodnocení(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola – revokace části usnesení(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou, příspěvkovou organizací(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Moravskou filharmonií Olomouc, příspěvkovou organizací(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkovou organizací(914,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019 – vyhodnocení(985,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení(1005,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení za období 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Navýšení alokace Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019(925,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – dofinancování(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020(1019 kB)stáhnout
Soubor typu mp342. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(892,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 – vyhodnocení(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – město Štíty(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje - I. část(33,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje - II. část(32,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Projekty Opolského vojvodství – nefinanční zapojení Olomouckého kraje(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – žádosti příjemců(832,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp349. Vesnice Olomouckého kraje roku 2019(978,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp350. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(752,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp350.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – DODATEK (791,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp351. Financování závazků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp352. Odstoupení od dohody o spolupráci mezi Olomouckým krajem a spolkem Osobní Rozvoj Média, z.s.(1021,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp353. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(793 kB)stáhnout
Soubor typu mp354. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Českému svazu bojovníků za svobodu(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 – dodatky ke smlouvám(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp356. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp357. Založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje(10,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp358. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Centrální parkoviště Dolní Lipová“(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp359. Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje (1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp360. Žádost o přidělení finančních prostředků na akce Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp361. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Hranice, obcí Mutkov, městem Šternberk a obcí Dubicko (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp362. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp363. Plán dopravní obslužnosti Olomouckého kraje (5,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp364. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z oblasti sportu a památkové péče (3,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp365. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice-Lašťany (1023,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp366. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp367. Personální záležitosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje (964,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp368. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp369. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Údržba pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Olomouckém kraji“(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp370. Různé(3,9 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 24. 09. 2019 08:14:14

© Krajský úřad Olomouckého kraje