Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 4. 2017:


Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 24. 4. 2017 - I. část(17,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 24. 4. 2017 - II. část(32,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 24. 4. 2017 - III. část(36,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 24. 4. 2017 - IV. část(35,1 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 4. 2017 - jednotlivě po bodech:


Soubor typu mp31. Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp33. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(1017,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp35. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK(5,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 28. 2. 2017(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Odměny za výkon funkce členům výborů, komisí a zvláštních orgánů(5,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017 – vyhodnocení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dotační program Olomouckého kraje Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017 – vyhodnocení(1013 kB)stáhnout
Soubor typu mp311. Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou ve vybrané části Olomouckého kraje po roce 2019(11,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp313.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp313.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp313.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku(881,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp313.4 .Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku(915,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp313.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku(873 kB)stáhnout
Soubor typu mp314. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2015/2016 (6,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Racionalizace školských příspěvkových organizací(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp319.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – DODATEK (5,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení(11,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení(933,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Ukončení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (704,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v oblasti sportu (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury(748,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(928,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2016(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v sociální oblasti (1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp330.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017 – vyhlášení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Program na podporu místních produktů 2017 – vyhodnocení(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Program na podporu podnikání 2017 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení(9,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2016(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(7,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje v roce 2016 – prodloužení termínu pro vrácení výpomoci(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení I. etapy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Program na podporu JSDH 2017 – vyhodnocení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016 – dodatek ke smlouvě(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Žádosti o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp347.1. Volba přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(868,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp348. Schválení členského příspěvku pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2017(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp349. Smlouva o uzavření partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií Fujian(13 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp351. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů(987,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. - I. část(205,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. - II. část(111,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. - III. část(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp353. Program na podporu lesních ekosystémů 2017 – vyhlášení(988,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp354. Rezignace na funkci předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK a volba nového předsedy výboru(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Různé - I. část(8,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Různé - II. část(9,3 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 27. 04. 2017 10:37:15

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU