Archiv předchozích verzí formulářů MZ a dalších formulářů

V této sekci naleznete starší verze formulářů monitorovacích zpráv, příloh monitorovací zprávy, žádostí o podstatnou změnu, zpráv o udržitelnosti a souhrnné informace o realizaci projektu.

Elektronická mZ - aktualizace k 6. 12. 2011

Níže naleznete formuláře k elektronické monitorovací zprávě aktualizované k 6. 12. 2011 - přílohy monitorovací zprávy (samotný formulář zprávy je vyplňován v aplikaci Benefit) a také další dokumenty související s monitorováním projektu - žádost o podstatnou změnu, souhrnnou zprávu o realizaci projektu, monitorovací zprávu o udržitelnosti. Vše ve variantě s barevným a černobilým logolinkem a zároveň pro přímé a nepřímé náklady.

Formuláře pro projekty aplikující přímé náklady

Soubor typu .xlsPřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(493,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(322 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - barevný logolink(227,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - černobílý logolink(155 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(186 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(114 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - barevný logolink(244,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - černobílý logolink(172 kB)DOC | PDF

Formuláře pro projekty aplikující nepřímé náklady

Soubor typu .xlsPřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(398,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(958 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - barevný logolink(227 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - černobílý logolink(154,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(188,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(116 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - barevný logolink(245 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - černobílý logolink(172,5 kB)DOC | PDF

Formuláře MZ - aktualizace k 28. 6. 2010

Níže naleznete formuláře k monitorovací zprávě aktualizované k 28. 6. 2010 - samotnou monitorovací zprávu a její přílohy, ale také další dokumenty související s monitorováním projektu - žádost o podstatnou změnu, souhrnnou zprávu o realizaci projektu, monitorovací zprávu o udržitelnosti. Vše ve variantě s barevným a černobilým logolinkem a zároveň pro přímé a nepřímé náklady.

Formuláře pro projekty aplikující pouze přímé náklady

Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu-černobílý logolink(154 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu-barevný logolink(226,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář MZ - barevný logolink(437 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(523,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspříloha monitorovací zprávy č. 16 - platná pouze pro příjemce, kteří se řídí verzí č. 4 Příručky pro příjemce OP VK - barevný logolink(187 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docformulář MZ - černobílý logolink(364 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(448 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspříloha monitorovací zprávy č. 16 - platná pouze pro příjemce, kteří se řídí verzí č. 4 Příručky pro příjemce OP VK - černobílý logolink(115 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(190 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(117,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - barevný logolink(248,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - černobílý logolink(175,5 kB)DOC | PDF

Formuláře pro projekty aplikující nepřímé náklady

Soubor typu .docformulář MZ - barevný logolink(457 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář MZ - černobílý logolink(384 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink (pro projekty schválené v rámci 3. výzev GG 1.1, 1.2, 1.3 a 2. výzvy GG 3.2)(501 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink (pro projekty schválené v rámci 3. výzev GG 1.1, 1.2, 1.3 a 2. výzvy GG 3.2)(429 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink (pouze pro projekty schválené v rámci 1. výzvy GG 3.2)(514 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink (pouze pro projekty schválené v rámci 1. výzvy GG 3.2)(440 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(190 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(117,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - barevný logolink(230,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docSouhrnná informace o realizaci projektu - černobílý logolink(157,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - barevný logolink(248,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZpráva o udržitelnosti projektu - černobílý logolink(176 kB)DOC | PDF

Monitorovací zpráva pro příjemce v rámci GG Olomouckého kraje platná od 12. 4. 2010

Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink nepřímé náklady(115,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink (přímé náklady)(115,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink nepřímé náklady(123,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink (přímé náklady)(123,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink nepřímé náklady(552,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolin (přímé náklady)(558 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink nepřímé náklady(707,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink (přímé náklady)(712,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docformulář - černobílý logolink nepřímé náklady(330 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář - černobílý logolink (přímé náklady)(329 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář - barevný logolink nepžímé náklady(339 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář - barevný logolink (přímé náklady)(338 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfDoplnění k indikátorům (1.3) přímé náklady(300,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplnění k indikátorům (1.2) přímé náklady(220 kB)stáhnout

Monitorovací zpráva pro příjemce v rámci GG Olomouckého kraje platná od 25. 3. 2010

Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(116,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(189 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(530,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(603,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docformulář - černobílý logolink(385,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář - barevný logolink(458 kB)DOC | PDF

Monitorovací zpráva pro příjemce v rámci GG Olomouckého kraje platná od 1. 6. 2009

Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(128,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(295,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(507,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(628,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docformulář - černobílý logolink(386,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docformulář - barevný logolink(553 kB)DOC | PDF

Monitorovací zpráva pro příjemce v rámci GG Olomouckého kraje platná od 8. 1. 2009

Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - černobílý logolink(105 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docŽádost o podstatnou změnu - barevný logolink(107 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - černobílý logolink(296,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlspřílohy monitorovací zprávy - barevný logolink(299 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docformulář - černobílý logolink(379,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář - barevný logolink(381,5 kB)DOC | PDF


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00