Archív 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na 9. zasedání, konaném dne 14. 2. 2014, usnesením č. UZ/9/32/2014, schválilo vyhlášení a realizaci Dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast.

V dokumentu Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci dotačního programu pro sociální oblast jsou uvedena obecná pravidla pro tento dotační program.

Bližší specifikaci jednotlivých oblastí podpory a potřebné formuláře pak naleznete v podsložkách, které jsou členěny dle podporovaných oblastí.

_______________________________________________________________________________

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na 12. zasedání, konaném dne 19. 9. 2014, usnesením č. UZ/12/41/2014, schválilo výsledky Dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast (oblastí podpory Integrace romských komunit a Poskytování sociálních služeb).

Soubor typu .pdfVýsledky - oblasti podpory Integrace romských komunit a poskytování sociálních služeb(464,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledky - oblast podpory Prevence kriminality(279,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPRAVIDLA - Obecná část(438,2 kB)stáhnout

Další důležité dokumenty

Soubor typu .docxInformace o navýšení Dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast(19 kB)DOCX | PDF

Informace k vyúčtování

Soubor typu docxInformace k vyúčtování(16,4 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 17. 02. 2015 13:43:36