Analýza územních plánů s vymezenými plochami pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině obcí, nacházejících se v kulturně krajinných oblastech dle ZÚR OK

Analýza byla zpracována jako podklad pro posouzení problematiky VE Jívová na základě požadavku ROK.

Zpracovatel: Urban Planner s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

Dokumentace

Soubor typu pdfTextová část(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - Plochy výstavby OZE v KKO - podklad zÚR(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - Plochy výstavby OZE v KKO - podklad ortofoto(2,4 MB)stáhnout


Poslední změna 06. 01. 2022 13:45:50