Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení 15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

01_01_Program na podporu podnikání 2020

02_ Program obnovy venkova

02_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020

 

 03_ Životní prostředí

03_02_ Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2020

03_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2020

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020

04_ Vodohospodářská infrastruktura

04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020

04_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020

05_ Vzdělávání

05_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020

05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2020

06_Podpora kultury

06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

06_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

06_04_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

07_ Sport a volný čas

07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020

07_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2020

07_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2020

08_ Památková péče

08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020

 

09_ Podpora sociální oblasti

09_01_Dotační program pro sociální oblast 2020

10_ Doprava

10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020

10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020

10_03_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020

11_ Zdraví a protidrogová prevence

11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2020

11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2020

12_Podpora paliativní péče

12_1_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020

12_02_Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2020

13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

14_Podpora krizového řízení

14_01_Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020

15_Podpora místních produktů

15_01_Program na podporu místních produktů 2020

 


Poslední změna 10. 03. 2020 15:52:23