Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

 

02_ Program obnovy venkova  
 03_ Životní prostředí  
04_ Vodohospodářská infrastruktura  
05_ Vzdělávání  
06_Podpora kultury  
07_ Sport a volný čas

07_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020

08_ Památková péče  
09_ Podpora sociální oblasti  
10_ Doprava  
11_ Zdraví a protidrogová prevence  
12_Podpora paliativní péče  


Poslední změna 10. 10. 2019 07:37:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje