Aktuální dotační programy

04 _Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 (příjem žádostí 1. 1. - 31. 5. 2019)

  • informace k programu zde

06_Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019

07_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019

09_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019 (příjem žádostí 17.6. - 28.6.)

  • informace k programu zde

10_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí od 1. 4. - 15. 4. 2019)

  • informace k programu zde

13_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

20_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí od 31. 5. - 26. 7. 2019)

  • informace k programu zde

23_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 31. 5. - 1. 7. 2019)

  • informace k programu zde

24_Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 (příjem žádostí 3. 6. - 17. 6. 2019)

  • informace k programu zde

29_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019

33_Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019)

informace k programu zde

37_Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019

38_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019

39_ Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2019


Poslední změna 05. 03. 2019 10:40:17

© Krajský úřad Olomouckého kraje