Aktuální dotační programy

01_Program na podporu podnikání 2019

02_Program na podporu místních produktů 2019

03_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

04 _Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 (příjem žádostí 1.1. - 31.5.2019)

 • informace k programu zde

05_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje

Dotační titul 1 - Podpora začínajících včelařů (příjem žádostí 21. 01. do 8. 02.)

Dotační titul 2 - Podpora stávajících včelařů (příjem žádostí 21. 01. do 8. 02.)

09_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019

 • informace k programu zde

11_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

12_ Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019

13_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

14_Dotační program pro sociální oblast 2019

15_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 (příjem žádostí 18.1. – 8.2.2019)

 • informace k programu zde

16_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 (příjem žádostí 18.1. – 8.2.2019)

 • informace k programu zde

18_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019

19_Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

20_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

21_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

22_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019

23_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

24_Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019

 • informace k programu zde

25_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

 

27_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019

 • informace k programu zde

30_ Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019

33_Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

informace k programu zde

35_Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019

37_Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019


Poslední změna 14. 01. 2019 08:57:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje