Aktuální dotační programy

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. (2019-2023)

  • informace k programu zde

06_Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019

  • informace k programu zde

13_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

20_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí od 31. 5. - 26. 7. 2019)

  • informace k programu zde

23_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 31. 5. - 1. 7. 2019)

  • informace k programu zde

24_Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 (příjem žádostí 3. 6. - 17. 6. 2019)

  • informace k programu zde

31_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 (příjem žádostí 14. 6. - 31. 7. 2019)

  • informace k programu zde

33_Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 3. 6. 2019 – 17. 6. 2019)

  • informace k programu zde

34_Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2019 (příjem žádostí 2. 9. - 5. 9. 2019)

  • informace k programu zde

37_Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019


Poslední změna 12. 06. 2019 07:51:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje