2. výzva grantových schémat v rámci SROP

Opatření 1.1 - Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(96 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(623,4 kB)stáhnout

Opatření 1.1 - Podpora malého a středního podnikání

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(122 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(619,3 kB)stáhnout

Opatření 3.2 - Sociální integrace

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(439 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(91,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva(91,3 kB)stáhnout
Soubor typu .exeŽádost(2 MB)stáhnout
Soubor typu .docPokyny pro žadatele(722 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha B - Podrobný postup vyplnění žádosti(2,8 MB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha C - Rozpočet akce pro grantová schémata(71 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha D - Smlouva o poskytnutí fin. podpory(234 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha E - Osnova pro zpracování analýzy cílových skupin(345,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha F- Postup pro zadávání zakázek(377 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha G - Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(347,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha H - Pravidla pro publicitu(387,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha I - Seznam typů záměrů z programu SROP, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu akce na životní prostředí(419 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha J - Hodnotitelská tabulka(588,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha K - Vzorové formuláře(401 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha L - Vzorové monitorovací zprávy(224,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsŽádost o poskytnutí bezúročné půjčky(158 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPůjčky Olomouckého kraje - pravidla 2005(61,5 kB)DOC | PDF

Opatření 4.1.2- Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(145,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(81,7 kB)stáhnout
Soubor typu .docVýzva(465 kB)DOC | PDF
Soubor typu .exeŽádost(2 MB)stáhnout
Soubor typu .docPokyny pro žadatele(667,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha B - Podrobný postup vyplnění žádosti(2,8 MB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha C - Rozpočet akce pro grantová schémata(71 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha D - Seznam typů záměrů programu SROP, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu akce na životní prostředí(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha E - Smlouva o poskytnutí finanční podpory(235 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha F - Osnova pro zpracování marketingové studie(345 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha G - Postup pro zadávání zakázek(377 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha H - Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(347,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha I - Pravidla pro publicitu(383,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha J - Vymezené odvětví pro veřejnou podporu(439 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha K - Mapka celkového potenciálního cestovního ruchu Olomouckého kraje(639,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha L - Závazná struktura pro marketingovou studii(349 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha M - Hodnotitelská tabulka(550,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha N - Vzorové formuláře(399 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha O - Vzorové monitorovací zprávy(224 kB)XLS | PDF

Opatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejné subjekty a NNO

Soubor typu .pdfSeznam schválených akcí(94,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(89,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docVýzva(457 kB)DOC | PDF
Soubor typu .exeŽádost(2 MB)stáhnout
Soubor typu .docPokyny pro žadatele(696 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha B - Podrobný postup vyplnění žádosti(2,8 MB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha C - Rozpočet akce pro grantová schémata(71 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha D - Seznam typů záměrů programu SROP, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu akce na životní prostředí(393,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha E - Smlouva o poskytnutí finanční podpory(235 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha F - Osnova pro zpracování marketingové studie(346 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha G - Postup pro zadávání veřejných zakázek(472,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha H - Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(347,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha I - Pravidla pro publicitu(391 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha J - Mapka celkového potenciálního cestovního ruchu Olomouckého kraje(639 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha K - Závazná struktura pro marketingovou strategii(349 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha L - Hodnotitelská tabulka(543,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha N - Vzorové monitorovací zprávy(226,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha M - Vzorové formuláře(401,5 kB)DOC | PDF

Opatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(282 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(86,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docVýzva(450 kB)DOC | PDF
Soubor typu .exeŽádost(2 MB)stáhnout
Soubor typu .docPokyny pro žadatele(698 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha B - Podrobný postup vyplnění žádosti(2,8 MB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha C - Rozpočet akce pro grantová schémata(70,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha D - Seznam typů záměrů programu SROP, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu akce na životní prostředí(393 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha E - Smlouva o poskytnutí finanční podpory(235 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha F - Osnova pro ekonomické hodnocení akcí(379,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha G - Postup pro zadávání veřejných zakázek(379 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha H - Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(347,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha I - Pravidla pro publicitu(388 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha J - Vymezená odvětví pro veřejnou podporu(439,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha K - Mapka celkového potenciálního cestovního ruchu Olomouckého kraje(639 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha M - Vzorové formuláře(399 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha N - Vzorové monitorovací zprávy(225,5 kB)XLS | PDF