ZZS OK ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci získala jako první a prozatím jediná mezinárodní certifikát metodiky třídění MTS

07. 03. 2017

Jako první a zatím jediný tým v celé České republice jsou odborníci z Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci a ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje proškolení v unikátní metodice třídění ESTP zraněných a nemocných v přednemocniční péči. Tři zástupci řešitelského týmu jako první v ČR získali ve Velké Británii mezinárodní certifikát v třídění zraněných nemocných v neodkladné nemocniční etapě metodikou MTS. Tato pracovní skupina vedená Petrem Hubáčkem, ředitelem ZZS OK, je současně zakladatelem národní skupiny pro třídění CZ_ETG v rámci metodiky MTS v České republice.

** Manchester Triage System (MTS) vznikl ve Velké Británii v roce 1994. Jedná se o velmi efektivní systém třídění, kterým je na světě vytříděno více jak 75 miliónů zraněných a nemocných během jednoho roku.  Členové Manchester Triage Group vyvinuli metodiku s cílem dosáhnout konsenzu zkušených sester a lékařů urgentní medicíny na normách třídění pacientů a každodenním použití v praxi.  Zohlednili také základní psychologické aspekty, a to že délka setkání s pacientem při třídění je tak krátká, že primární není stanovení diagnózy, ale triážní posouzení.

Boj o lidský život, ať už o náš vlastní nebo život cizí, je jednou z nepodkročitelných priorit lidské bytosti. Řešitelský tým projektu Efektivního třídění zraněných osob (CZ_ETG), který pracuje na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého a Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, uzavřel unikátní memorandum o spolupráci mezi Manchester Triage Group při Advanced Life Support Group ve Velké Británii a skupinou CZ_ETG UPOL.

Tato skupina (FZV a ZZS OK) má výhradní právo na území České republiky vzdělávat a kontrolovat aplikaci třídění MTS ve všech nemocnicích v České republice, přičemž centrála národní skupiny je právě v Olomouci. Skupina bude školit instruktory, provádět audity a podílet se na zavádění MTS ve všech zdravotnických zařízeních v České republice.

Třídění zraněných a nemocných je proces efektivního řízení klinického rizika vyžadující rychlé vyhodnocení, které určí naléhavost klinického stavu pacienta a je zakončeno zařazením pacienta do kategorie podle různých priorit. Třídění zraněných je vhodné použít u všech osob vyžadujících přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého uspořádala na konci října cvičení „ATTACK 2016“ se simulovaným teroristickým útokem v obchodním centru. V současnosti se připravuje další z velkých cvičení zaměřených na řešení obdobných situací s využitím zmiňované metodiky.

Získání tohoto mezinárodního certifikátu a založení národní skupiny pro třídění  unikátní metodou je v rámci České republiky a střední Evropy prestižní záležitostí nejen pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje a Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého, ale významné i pro celý Olomoucký kraj.  Přispívá tak ke zvyšování kvality poskytované péče zdravotníky naší organice (ZZS OK) v těsné spolupráci s Univerzitou Palackého. Význam získání dalšího oprávnění lze přirovnat z pohledu rozvoje kvality, bezpečnosti a vzdělávání k růstu profesionality celého týmu ZZS OK a k v minulosti obdržené  certifikaci SAK, kterou získala ZZS Olomouckého kraje společně se ZZS kraje Karlovarského jako první v České republice.

Zdroj: ZZS OK

ZZS OK ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci získala jako první a prozatím jediná mezinárodní certifikát metodiky třídění ESTP
ZZS OK ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci získala jako první a prozatím jediná mezinárodní certifikát metodiky třídění ESTP
ZZS OK ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci získala jako první a prozatím jediná mezinárodní certifikát metodiky třídění ESTP


Poslední změna 08. 03. 2017 08:05:46