Zlatá stuha a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 zdobí Slatinice

25. 08. 2022

Potvrzeno. Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 je od středečního odpoledne 24. srpna ve Slatinicích. Starosta obce Ondřej Mikmek ji společně s diplomem a šekem na dvě stě tisíc korun převzal během slavnostního vyhlášení z rukou náměstků hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínka a Jana Šafaříka. Dalšími zástupci kraje, kteří akci podpořili, byli náměstci Dalibor Horák a Michal Zácha a také radní Aleš Jakubec a Martin Šmída.

„Jde o tradiční soutěž a těší mě, že se do ní tentokrát přihlásilo celkem osmnáct obcí. Jasně to ukazuje, že se obce v našem kraji proměňují, pracují na sobě, rostou a získávají zdravé sebevědomí představit se ostatním. Soutěž totiž může být pro obce motivací a případné ocenění také inspirací ostatním,” uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro rozvoj venkova.

Obec Slatinice leží na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel. Mezi dominanty patří barokní kostel s farou, budova lázní, škola a sokolovna, mlýn nebo Lichtenštejnský dvůr, dnes využívaný obecním úřadem. Mezi významné kulturní akce tady patří především tradiční srpnové hody.

„To, že jsme ocenění získali, je zásluha našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice. To je ten největší poklad,“ sdělil slatinický starosta Ondřej Mikmek.

Druhé místo v soutěži získala obec Písečná na Jesenicku, která obdrží sto tisíc korun a stejná částka poputuje i do bronzových Němčic nad Hanou na Prostějovsku.

„Na průčelí prostějovské radnice stojí nápis: ‚Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.‘ Proto není překvapivé, že všechny oceněné obce mají dva společné jmenovatele – vitální komunitu obyvatel, kterým záleží na místě, kde žijí, a progresivní samosprávu, která se vyznačuje vizionářstvím a dobrým vedením. Chtěl bych jim za to poděkovat. Jen málokdo si uvědomuje, kolik práce je se starostováním spojeno,“ řekl 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek.

Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla oceněna obec Čelechovice na Hané, oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Loštice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Vernířovice a bílou stuhu za činnost mládeže Dřevnovice.

Slatinice se zúčastní ještě celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny 17. září v Luhačovicích.Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022:

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (v celkové výši 50 000 korun):

Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Ústín – „Rekonstrukce usedlosti č. p. 41“

Kategorie C – nové venkovské stavby – obec Dobrochov – „Vyhlídka do příštích sta let republiky“

 

Ocenění komise (bez finančního ocenění OK):

Osobnost Programu obnovy venkova – pan Alfred Wolf – obec Písečná

 

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 50 000 korun/obec):

Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Bělkovice-Lašťany

Cena naděje pro živý venkov – obec Moravičany

 

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 25 000 korun/obec):

Ocenění za mimořádně rozsáhlé a koncepční výsadby v krajině – obec Rakov

Ocenění za komunální služby pro občany – obec Radvanice

 

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 10 000 korun/obec):

Ocenění za rozvoj technické infrastruktury – obec Svésedlice

Ocenění za inovativní přístup k rozvoji obce s respektem k tradicím – obec Nemile

Ocenění za dlouhodobě udržovanou venkovskou pospolitost – obec Horní Újezd

Ocenění za udržování a rozvoj kulturního a sportovního života v obci – obec Postřelmůvek

Ocenění za Inovativní obec – obec Střeň

 

STUHY (finanční ocenění ministerstev):

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Čelechovice na Hané

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – město Loštice

Modrá stuha za společenský život – obec Vernířovice

Bílá stuha za činnost mládeže – obec Dřevnovice

 

I. - III. místo (finanční ocenění OK ve výši 400 000 korun):

III. místo – město Němčice nad Hanou (100 000 korun)

II. místo – obec Písečná (100 000 korun)

I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – obec Slatinice (200 000 korun)

Vesnice roku 2022
Vesnice roku 2022
Vesnice roku 2022


Poslední změna 05. 09. 2022 09:40:57