Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

17. 12. 2018

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 17. 12. 2018. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 6. 12. 2018.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 17. 12. 2018 budou k dispozici nejpozději 2. 1. 2019, a to včetně čísla přijatého usnesení. Schválené materiály naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 01. 11. 2018 11:58:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje