Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

29. 04. 2019

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 29. 4. 2019. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny v pondělí 15. 4. 2019.

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 29. 4. 2019 budou k dispozici nejpozději 15. 5. 2019, a to včetně čísla přijatého usnesení. Schválené materiály naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 13. 03. 2019 11:58:14

© Krajský úřad Olomouckého kraje