Zájem o práci přísedících předčil očekávání. Kraj končí s příjmem žádostí

12. 11. 2020

Olomoucký kraj už nyní nepřijímá žádosti kandidátů na přísedící Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc. V posledních dvou týdnech se ozvaly desítky zájemců o výkon funkce a požadavek soudu se podařilo rychle naplnit.

„Velmi děkuji všem lidem, kteří o práci přísedícího projevili zájem. Vhodné kandidáty bude ze získaných žádostí na základě návrhu člena zastupitelstva kraje a po kompletaci všech nezbytných podkladů k navrženým kandidátům do funkce jmenovat krajské zastupitelstvo,“ uvedl Luděk Niče, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Olomouckého kraje.

Přísedící vykonávají u soudů poradní službu – většinou se jedná o odborníky na konkrétní oblast veřejného života. Navíc musí být právně bezúhonní a splnit řadu dalších zákonem stanovených podmínek.

Zájem o práci přísedících předčil očekávání. Kraj končí s příjmem žádostí


Poslední změna 12. 11. 2020 12:04:44