Workshop ke Krajskému akčnímu plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje 2019-2021

29. 10. 2019

Další workshop KAP, který se konal v pondělí 21. října 2019 od 9.00 hodin v BEA centru v Olomouci informoval účastníky o aktualitách z období, kterým náš projekt zahájil druhou fázi realizace. Vytvořili jsme nový strategický dokument KAP na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepci kraje, se kterými jsme účastníky workshopu seznámili. Oba dokumenty jsou povinné přílohy pro projektovou žádost na implementační projekt. Dalšími projednávanými tématy byly příprava nového projektu IKAP a návrhy na šablony pro budoucí Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), stejně tak jako aktuality k akčnímu plánování škol, které s tím vším úzce souvisí.

Prezentace jednotlivých vystupujících, program workshopu a fotografie jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

wp-20191021-09-04-17-pro.jpg


Poslední změna 29. 10. 2019 09:48:14