WikiMěsto Litovel

15. 06. 2017

Letošní ročník WikiMěsta, tradičního setkání přispěvatelů Wikipedie s cílem psát encyklopedická hesla o některém z měst České republiky, proběhl v Litovli. Do města přijelo patnáct dobrovolných přispěvatalů této nejrozsáhlejší všeobecné encyklopedie a ve dnech 9. až 11. června se věnovali tématům spojeným s Litovlí a jejím okolím.

Wikipedisté získali pro tuto událost podporu Městského úřadu Litovel a zázemí v litovelské Městské knihovně. Akce začala úvodní přednáškou pro veřejnost na téma „Jak funguje Wikipedie“ a také na náměstí Přemysla Otakara byl rozložen informační stan.

Část wikipedistů pak v prostorách Městské knihovny psala s využitím jejích knižních fondů encyklopedické články a část věnovala svůj čas fotodokumentaci města, okolních obcí a přírody Litovelského Pomoraví. Mimo jiné využili také vzácné příležitosti, kdy byl díky zrovna probíhajícímu festivalu Hanácké Benátky zpřístupněn vodní tok Nečíz protékající pod radnicí a náměstím a pořídili pro Wikipedii zajímavé fotografie litovelského podzemí včetně nedávno objeveného nejstaršího kamenného mostu na Moravě.

Přímo během tří dnů akce, kterou finančně podpořil i  Olomoucký kraj, bylo napsáno asi 260 kilobajtů textu, což odpovídá přibližně 145 normostranám, přičemž práce na článcích pokračuje dále. Také byly pořízeny řádově tisíce fotografií, které se v současné době zpracovávají a postupně ukládají na úložiště Commons Wikimedia, kde budou svobodně k dispozici nejen pro zveřejnění na Wikipedii, ale pro jakékoliv zájemce o jejich využití.

Díky ochotě místních institucí a obyvatel wikipedisté získali také množství historických fotografií města a podařilo se jim navázat spolupráci s Muzeem Litovel a s místními znalci historie a autory publikací Vítězslavem Kollmannem a Lubomírem Šikem, kterou doufají využít v budoucnu k dalšímu zkvalitňování článků o Litovli.

WikiMěsto Litovel       Autor: Gampe
WikiMěsto Litovel        Autor: Dirillo


Poslední změna 15. 06. 2017 14:50:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje