Výzva Památníku Terezín

01. 04. 2021

Pro Památník Terezín, jako jedinečnou paměťovou instituci tohoto typu u nás, je úkolem a i povinností uchovávat svědectví 2. světové války pro budoucí generace. Jeho výzva má proto za cíl zmapovat a následně případně získat, v jakékoliv formě, materiály, ať již prostorové či dokumenty - i elektronicky, související s problematikou represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích, potažmo věznění v koncentračních táborech za 2. světové války.

Výzva Památníku Terezín


Poslední změna 19. 04. 2021 12:52:37