Výzva č. 57 určená pro ZŠ a SŠ

23. 07. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání.

Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz pod tímto odkazem. Realizace projektů bude zahájena 1. září 2015 a ukončena 31. prosince 2015.

 

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
  4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.

 

Témata výzvy byla vybrána tak, aby byla v souladu s Koncepcí jazykového vzdělávání a s vyhlášeným Rokem technického vzdělávání.

 

Alokace výzvy činí 460 mil. Kč. Finanční prostředky budou příjemcům podpory poskytnuty prostřednictvím ex-ante platby ve výši 100 % schváleného rozpočtu projektu.

 

Výzva je zaměřena na základní a střední školy (se sídlem mimo hl. město Prahu). Při dodržení stanovených finančních limitů pro projekt bude moci každá:

  • základní škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace uvedených šablon. Výjimkou je šablona č. 1, kterou si základní škola může vybrat pouze jednou.
  • střední škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace šablon č. 3 a č. 4.

 

Výzva bude ukončena ke dni 28. 8. 2015 ve 13,00 hod. Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na Odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Poslední změna 23. 07. 2015 09:17:42