Výstraha ČHMÚ

17. 07. 2023

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000234
Odesláno: 17.7.2023 10:25:02
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000233 vydanou 17.07.2023 v 09:54:56 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Počasí u nás ovlivňuje frontální vlna na studené frontě, která zvolna postupuje z Moravy a Slezska nad Slovensko.
 

Olomoucký kraj

Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 

Okres Prostějov

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

17.7. 15:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s rizikem přívalových srážek s úhrny kolem 30 mm a menších krup.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Olomouc

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

17.7. 15:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s rizikem přívalových srážek s úhrny kolem 30 mm a menších krup.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Přerov

Výskyt jevu
Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

17.7. 13:00

Popis: Na jižní Moravě vznikají velmi silné supercelární bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny 30 - 50 mm a kroupami kolem 2 cm. Bouřky budou postupovat k severovýchodu do na východ Olomouckého a do Zlínského kraje.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

17.7. 13:00

 – 

17.7. 15:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s rizikem přívalových srážek s úhrny kolem 30 mm a menších krup.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Šumperk

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

17.7. 15:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s rizikem přívalových srážek s úhrny kolem 30 mm a menších krup.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Jeseník

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

17.7. 10:23

 – 

17.7. 15:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s rizikem přívalových srážek s úhrny kolem 30 mm a menších krup.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.


Poslední změna 17. 07. 2023 09:49:07