Výstraha ČHMÚ

21. 08. 2022
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000342
Odesláno: 21.8.2022 11:53:35
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000341 vydanou 21.08.2022 v 09:38:51 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj
Meteorologická situace: Počasí na našem území ovlivňuje zvlněné frontální rozhraní.

 
Olomoucký kraj
Povodňová pohotovost Vysoký st. nebezpečí
21.8. 11:50  –  22.8. 24:00
Popis: Vzhledem k nasycení povodí z předchozích vydatných srážek a dalším očekávaným srážkám může dojít k překročení 2. SPA. Lokálně nemůžeme vyloučit při intenzivnějších srážkách i krátkodobé dosažení 3. SPA.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí
21.8. 14:00  –  22.8. 24:00
Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.


Poslední změna 21. 08. 2022 13:18:00