Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Jak se změnily předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jaká jsou aktuální probíraná témata v oblasti požární ochrany, řešili zástupci krajských firem a společností na Hanáckém fóru. To se konalo ve čtvrtek 14.  září v Central Parku Flora. Účastníky školení přijel pozdravit také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Cílem fóra bylo poskytnout odborné poradenské služby a z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především v tématech požární ochrany. Hlavními probíranými tématy byly například změny předpisů v oblasti vyhrazených plynových zařízení, aktuální témata řešená při výkonu státního požárního dozoru nebo kategorie staveb z hlediska požární bezpečnosti.

Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory sdružuje odborníky a specializované firmy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, podporuje například profesní vzdělávání a odborný růst svých členů.

Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vedoucí firem diskutovali o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Poslední změna 15. 09. 2023 09:13:35