V programu přeshraniční spolupráce s Polskem lze čerpat dotace na vzdělávání

19. 12. 2018

Školy a vzdělávací zařízení mohou v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko předkládat svoje projektové záměry v otevřené výzvě v prioritní ose 3 s názvem Vzdělávání a kvalifikace. Cílem realizovaných projektů musí být zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Systém předkládání žádosti je dvoukolový, žadatel musí předložit do 15. dubna svůj projektový záměr a do 30. září 2019 pak plnou projektovou žádost. Záměry lze předkládat elektronickou formou na stránkách programu www.cz-pl.eu, plné projektové žádosti pak v monitorovacím systému http://mseu.mssf.cz/.  Pro žadatele je v této výzvě připravena alokace 4,1 milionu eur.  Znění výzvy naleznete v příloze.

Bližší informace naleznete na www.cz-pl.eu. Projektové záměry můžete také konzultovat na oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfText výzvy v prioritní ose 3 - Vzdělávání a kvalifikace(493,5 kB)stáhnout


Poslední změna 07. 01. 2019 10:18:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje