V Olomouci proběhne seminář o sociálním podnikání

19. 06. 2015

Podpořit sociální podnikání. Představit možnosti, jak uspět v konkurenčním prostředí i při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. To jsou hlavní cíle tematického semináře, který v úterý 18. srpna v Olomouci pořádá Olomoucký kraj.

Seminář představí nejen zásady fungování sociálních firem v podmínkách České republiky, ale především možnosti podpory z evropských zdrojů v novém programovacím období Evropské unie. Závěrečná část semináře bude věnována podpoře sociálních firem prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje realizovaného místními akčními skupinami.

„Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje koncept sociálního podnikání. Již od roku 2011 pravidelně realizujeme workshopy a semináře na toto téma. Důležitost letošního semináře je o to větší, že je realizován téměř v předvečer vyhlášení nových výzev pro čerpání evropských peněz v této oblasti,“ uvádí náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Účastníci seminářů budou mít možnost diskutovat své náměty a podnikatelské záměry přímo s odborníky na sociální podnikání z celé řady institucí. Získají tak kontakty na poradenství v této oblasti. K bezplatné účasti na semináři se mohou zájemci hlásit prostřednictvím e-mailu zamestnanost@kr-olomoucky.cz.

Sociální firmy jsou ekonomické subjekty působící na běžném trhu, splňující dva hlavní cíle, podnikat a zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce (zaměstnávat určitý počet osob zdravotně postižených nebo sociálně znevýhodněných). Pro sociální firmy je podstatná také reinvestice zisku zpět do podnikání. Sociální podnikání je podporováno jak na celostátní, tak evropské úrovni.

Soubor typu pdfPozvánka s programem(247,4 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 06. 2015 11:57:39