Upozornění - Blíží se konečný termín pro předložení vyúčtování!!!

14. 11. 2018

Upozorňujeme, že u žádostí elektronicky zaevidovaných do 30. 11. 2017 a schválených k podpoře je nutné zajistit vystavení i uhrazení faktur, kompletní instalaci a uvedení do provozu nového zdroje vytápění a rovněž likvidaci starého kotle nejpozději do 30. 11. 2018. Všechny tyto dokumenty musí být do téhož data, tj. do 30. 11. 2018, také doručeny na krajský úřad!

Upozornění se netýká těch příjemců, kteří již požádali o prodloužení termínu pro realizaci dílčího projektu a pro předložení vyúčtování.

 Pokud nebude vyúčtování doloženo ve stanoveném termínu, nebudou splněny podmínky pro vyúčtování dotace a dotaci tudíž nebude možné příjemci vyplatit. Nevyčerpané finanční prostředky by byly následně použity na podporu žádostí ze zásobníku žádostí.

U žádostí elektronicky zaevidovaných po 30. 11. 2017  a schválených k podpoře musí být dokončena realizace dílčího projektu i předloženo vyúčtování dílčího projektu nejpozději k 31. 8. 2019.


Poslední změna 14. 11. 2018 11:49:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje