Tři králové koledovali v sídle kraje

06. 01. 2017

Kašpar, Melichar a Baltazar dnes ráno dorazili do sídla Olomouckého kraje, kde je přivítal hejtman Oto Košta. Na jejich tradiční návštěvě v rámci celostátní Tříkrálové sbírky nechybělo zpívání koled ani označení hejtmanovy pracovny písmeny K + M + B. Hejtman poté sám přispěl do sbírky peněžitým darem 5 tisíc korun.

„Třem králům i všem pracovníkům charity děkuji za jejich trvalou péči o slabé a potřebné. Současně také přeji letošní Tříkrálové sbírce velký úspěch a věřím, že se do ní zapojí velké množství lidí, kteří jsou ochotni přispět na dobrou věc,“ řekl hejtman Košta.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou charitativní akcí u nás. Letos ji Charita České republiky organizuje již po sedmnácté. V roce 2016 zaznamenala celostátní sbírka výtěžek 97,6 milionů korun, z toho 24,7 milionů korun vynesla koleda v Arcidiecézi olomoucké.

V Olomouckém kraji bude letošní výtěžek využit na pomoc lidem v nouzi. Například v Zábřehu poslouží handicapovaným lidem a seniorům speciálně upravený přepravný automobil a v působištích všech Charit bude poskytnuta přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci.

Průběžné výsledky sbírky můžete sledovat na stránkách Charity ČR zde.

Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje
Tři králové koledovali v sídle kraje


Poslední změna 06. 01. 2017 11:49:29

© Krajský úřad Olomouckého kraje