Telefonní seznam » Odbor sociálních věcí

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220        i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
JUDr. Anna Šturmová
právník odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 452        a.sturmova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 806
Olga Hrabalová
asistentka
Odbor sociálních věcí
   585 508 219        o.hrabalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 819

oddělení financování sociálních služeb

Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 568        m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817
Mgr. Lucie Kolářová
příspěvkové organizace
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 478        lucie.kolarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 816
Ing. Michaela Miklendová
rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 239        m.miklendova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817
Ing. Zuzana Omelková
referent pro administraci dotací
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 235        z.omelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 817
Bc. Ing. Kateřina Spáčilová
zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 482        k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 816
Ing. Věra Zbořilová
rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 216        v.zborilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817

oddělení plánování sociálních služeb

Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 237        v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Marta Barnetová
zástupce vedoucí oddělení, příspěvkové organizace
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 477        m.barnetova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810
Mgr. Hana Bodnarová
střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 566        h.bodnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810
Mgr. Pavel Drexler
odborné zajištění Individuálních projektů Olomouckého kraje v sociální oblasti
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 487        p.drexler@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810
Bc. Kateřina Gajdošová
střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 567        k.gajdosova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 806
Mgr. Petra Hemžská
tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 682        p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 806
Mgr. Zuzana Hrobařová
KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje, střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 244        z.hrobarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810
Mgr. Denisa Staníková
odborný garant projektu
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 209        d.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 , patro 8p, kancelář: 810
Mgr. et Mgr. Jan Zelinka
tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 485        j.zelinka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 806

oddělení sociálně-právní ochrany

Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 228        p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Lucie Brlková
agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 572        l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 811A
Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová
psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 517        m.hartmannova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1520
Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková
referent  sociálně-právní ochrany dětí
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 241        z.hlavackova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 811
Bc. Mgr. Andrea Jelínková
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 516        a.jelinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1524
Mgr. Veronika Kobzová
psycholog pro náhradní rodinnou péči
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 520        v.kobzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b. RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1525
Mgr. Alice Musilová
zástupce vedoucího oddělení, metodik sociálně-právní ochrany dětí, agenda dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, metodika a kontrolní činnost – standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 569        a.musilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. et Mgr. Veronika Nohavicová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na osvojení, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 519        v.nohavicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1523
Mgr. Michal Poláček
manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 604        m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Libuše Satorová
metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, metodika a kontrolní činnost - standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 243        l.satorova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Petra Smékalová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 518        p.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1521

oddělení sociální pomoci

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 217        zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
PhDr. Renáta Köttnerová
koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 218        r.kottnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 803
Mgr. Olga Nepšinská
zástupkyně vedoucího oddělení, registrace sociálních služeb, sociální práce
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 451        o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 805
Mgr. Naděžda Nováková
kvalita sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 210        n.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 804
Mgr. Petra Pospíšilová
registrace sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 565        p.pospisilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 805
Mgr. Hana Vykydalová
kvalita sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 677        h.vykydalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 804
Mgr. Pavlína Zlámalová
oblast sociální práce
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 570        p.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 803
Mgr. Irena Žušková
sociální práce, veřejné opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodu
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 242        i.zuskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 803
© Krajský úřad Olomouckého kraje