Kontakty » Odbor majetkový, právní a správních činností

Mgr. Hana Kamasová

vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 415        h.kamasova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 210

Iva Zajíčková

asistentka vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 414        i.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 209

Ingrid Zlámalová

ekonom odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 530        i.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 214

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 867        f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303

Mgr. Michal Franěk

cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 254        m.franek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303

Ing. Eva Greplová

Czech Point, živnostenské podnikání, evidence zemědělského podnikatele
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 256        e.greplova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1305

Mgr. Monika Kadlecová

správní řízení, živnostenské podnikání, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 275        m.kadlecova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1305

Ing. Jiří Švančar

cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 255        j.svancar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303

Mgr. Šárka Calábková

vedoucí oddělení
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 480        s.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1320

Mgr. Kateřina Bartošová

dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 618        k.bartosova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1321

Mgr. Lucie Lazíková

dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 431        l.lazikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1321

JUDr. Dagmar Nováková

dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 619        d.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1320

Bc. Mgr. Ondřej Vojkovský

dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 614        o.vojkovsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1321

JUDr. Hana Neumannová Ph.D.

vedoucí oddělení
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 421        h.neumannova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1302

Mgr. Zuzana Bohanesová

právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 527        z.bohanesova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 213

Mgr. Jan Křížovský

právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 276        j.krizovsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1304

Mgr. Ludmila Malacková

právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 276        l.malackova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1304

Mgr. Roman Mikeš

právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 453        r.mikes@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1304

Mgr. Michal Novák

právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 419        m.novak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1304

Mgr. Hana Kiliánová

vedoucí oddělení
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 529        h.kilianova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1318

Mgr. Gabriela Kollová

přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 609        g.kollova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1319

Bc. Jana Nemerádová DiS.

referent pro administrativu přestupků
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 259        j.nemeradova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1319

Mgr. Aleš Nepor

přestupky, veřejnoprávní smlouvy
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 613        a.nepor@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1318

Mgr. Michaela Pazderová

referent pro přestupky, veřejnoprávní smlouvy
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 620        m.pazderova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1319

Mgr. Zdeněk Šupina

přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 615        z.supina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1319

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 534        p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Bc. Jana Brtníková

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 606        j.brtnikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1310

JUDr. Blanka Dostálová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 528        blanka.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1310

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 449        m.hofschneiderova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Mgr. Sabina Petříková

referent správních činností
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 610        s.petrikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311

Mgr. Lucie Plutínská

referent správních činností
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 394        l.plutinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1310

Bc. Pavla Skopalová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 612        p.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311

Bc. Žaneta Slepicová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 608        z.slepicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311

Mgr. Tomáš Bartoň

vedoucí oddělení
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 166        t.barton@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 206

Bc. Pavel Dvořák

analytik majetkových dat PO, pojištění a pasportizace
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 681        p.dvorak@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 207

Monika Hofírková

evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 349        m.hofirkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 205

Zbyněk Korejtko

referent evidence movitého majetku a pohledávek PO
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 163        z.korejtko@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 222

Bc. Petra Kratochvílová

referent správy majetku, pojištění a pasportizace
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 658        p.kratochvilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 222

Bc. Barbora Rohová

referent správy movitého majetku a pohledávek PO
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 681        barbora.rohova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 207

Bc. Kristýna Romancová

referent správy movitého majetku a pohledávek PO
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 681        k.romancova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 207

Ing. Marcela Škarabellová

evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 537        m.skarabellova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 205

JUDr. Ondřej Spáčil

vedoucí oddělení
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 417        o.spacil@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 211

JUDr. Andrea Hrebičková

právník
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 834        a.hrebickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 212

Bc. Aneta Besedová

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 838        a.besedova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 212

Bc. Lenka Hynková

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 126        l.hynkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 216

Bc. Veronika Juřenová

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 130        v.jurenova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 208

Lenka Kalusová

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 416        l.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 208

Mgr. Jakub Lyko

právník
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 346        j.lyko@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 213

Mgr. Bc. Kateřina Neradová

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 164        k.neradova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 216

Mgr. Matěj Řezáč

právník
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 168        m.rezac@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 213

Mgr. Miroslava Steklá

právník
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 162        m.stekla@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 207

Ing. Regina Vrbová

referent správy nemovitého majetku
oddělení správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 423        regina.vrbova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 214