Telefonní seznam » Odbor kancelář ředitele

Marta Kolářová
asistentka vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 801        m.kolarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 722
Ing. Bc. Erika Schmidtová
ekonom odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 147        e.schmidtova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 337
Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 802        s.spalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 725

oddělení řízení lidských zdrojů

Bc. Monika Bártová
agenda vzdělávání
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 270        m.bartova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 707
Milena Dočkalová
personální a platová agenda
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 807        m.dockalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719
Mgr. Bc. Jitka Keková
vedoucí oddělení
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 809        j.kekova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7. NP, kancelář: 715
Helena Nováková
cestovní náhrady
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 432        h.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 707
Marie Simeonová
personální a platová agenda
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 812        m.simeonova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 706
Ing. Elena Šimková
personální agenda a vzdělávání
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 808        e.simkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 716
Bc. Lenka Smolková
personální a platová agenda
oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor kancelář ředitele
   585 508 837        lenka.smolkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719

oddělení hospodářské správy

Jana Bašusová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 112        j.basusova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 152
Zdeňka Chytilová
pokladna
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 206        z.chytilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 147
Mgr. Petr Číhal
Vedoucí oddělení
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 869        p.cihal@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 316
Aleš Coufal DiS.
správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 871        a.coufal@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312
Marcela Danielová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 123        m.danielova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151
Iveta Fritscherová
spisová služba, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 112        i.fritscherova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 152
Jaroslav Gottwald
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.gottwald@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 026
Jiří Halíř DiS.
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.halir@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 026
Jan Juřička
správa autoparku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 129        j.juricka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 314
Jaroslava Kolomazníková
spisová služba, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 817        j.kolomaznikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 151
Bc. Petra Kubíková
pomocná ekonomka
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 124        p.kubikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313
Jitka Müllerová
podatelna, recepce, centrální spisovna (archiv)
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 450        j.mullerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 150
Robert Navrátil
dispečink autodopravy
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 145        r.navratil@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 314
Eva Navrátilová
správa majetku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 128        e.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313
Jitka Poláchová

oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 245        j.polachova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 149
Andrea Seidlová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 295        a.seidlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151
Jaroslav Švec
správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 870        j.svec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312
Anna Zbořilová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 122        a.zborilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151
Pavel Zdražil
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        p.zdrazil@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 026

oddělení informačních technologií

Ing. Jaroslav Calábek
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 872        j.calabek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 108
Ing. Jiří Hadaš
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 297        j.hadas@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 108
Bc. Šimona Hágerová
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 514        s.hagerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 105
Michael Horna DiS.
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 132        m.horna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 104
Ing. František Jelínek
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 134        f.jelinek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 104
Ing. Otakar Kameníček
správce technologického centra
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 873        o.kamenicek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 104
Mgr. Petr Kaňák
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 131        p.kanak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 105
Bc. Ing. Vladimír Klein
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 267        v.klein@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 106
Bc. Radim Kohl DiS.
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 137        r.kohl@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 111
Ing. Milan Kudela
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 446        m.kudela@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 137
Mgr. Kateřina Metzová
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 136        k.metzova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 111
Mgr. Tomáš Pudel
informatik
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 268        t.pudel@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 138
Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí oddělení
oddělení informačních technologií, Odbor kancelář ředitele
   585 508 140        j.safranek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 116

oddělení krizového řízení

Lucie Calábková
oblast dotací
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 247, 725 409 079        l.calabkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Mgr. Alena Hložková
vedoucí oddělení, Bezpečnostní rada Olomouckého kraje, Povodňová komise Olomouckého kraje, krizové řízení a havarijní plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 829        a.hlozkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625
Marek Koutný
metodická pomoc obcím, hospodářská opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 820        m.koutny@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Ing. Pavel Navrátil

oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 232        p.navratil@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 619
Blanka Procházková
příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 248        b.prochazkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619
Mgr. Bc. Milada Udvorková

oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele
   585 508 223        m.udvorkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 617

Marta Kolářová
asistentka vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 801        m.kolarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 722
Ing. Bc. Erika Schmidtová
ekonom odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 147        e.schmidtova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 337
Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 802        s.spalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 725
© Krajský úřad Olomouckého kraje