Telefonní seznam » Útvar interního auditu

Ing. Věra Štembírková

Útvar interního auditu
   585 508 345        v.stembirkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510
Ing. Marta Filipcová

Útvar interního auditu
   585 508 148        m.filipcova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510
Bc. Barbora Káňová

Útvar interního auditu
   585 508 231        b.kanova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510
© Krajský úřad Olomouckého kraje