Kontakty » Odbor zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář MBA, LL.M.

vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858        b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1121

Katarína Uvírová

asistentka vedoucího odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
   585 508 859        k.uvirova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1122

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

Mgr. Pavel Hanák

vedoucí oddělení
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 227        p.hanak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 576        o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119

Ing. Jana Kostelecká

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 577        j.kostelecka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1120

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro řízení o přestupcích
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 579        m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1120

Mgr. Lenka Vilímovská

referent pro oprávnění k poskytování zdravotních služeb
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 573        l.vilimovska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 112, kancelář: 1122A

Ing. Kristýna Zimáková

referent výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 583        k.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119

Mgr. Marcela Staníková

vedoucí oddělení
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 226        m.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110

Bc. Adéla Brázdová

referent přezkoumávání lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 683        a.brazdova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

Mgr. Jiří Crhák

referent pro řešení stížností
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 665        j.crhak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 581        a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 224        i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

Ing. Bc. Zuzana Němcová DiS.

vedoucí oddělení
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 578        z.nemcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

Bc. Ivana Debnárová DiS.

referent finančních úhrad
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 229        i.debnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

Bc. Šárka Kropelová Rozkošná

ekonom
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 582        s.kropelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 111, kancelář: 1112a

Ing. Bc. Dominika Machů

ekonom
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 582        d.machu@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

Ing. Petra Vaňková

rozpočtář
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 238        p.vankova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112