Telefonní seznam » Odbor tajemníka hejtmana

Bc. Květoslava Dvořáková
ekonom odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908
Jaroslav Kropáč
manažer komunikace
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 843        j.kropac@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 907
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 804        l.nice@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 825
Mgr. Jana Nováková
tajemník 1. náměstka
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 166        j.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921
Štěpánka Sedlářová
asistentka vedoucího odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 823

oddělení organizační

Jana Adamíková
asistentka Mgr. Františka Jury
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 876        j.adamikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247
Hana Czmerová
asistentka náměstka hejtmana  Ing. Jana Zahradníčka
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 845        h.czmerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 522
Mgr. Veronika Dresslerová DiS.
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 826        v.dresslerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815
Božena Gewiesová
asistentka Ing. Milana Klimeše
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 849        b.gewiesova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 822
Bc. Martina Křemínská
asistentka hejtmana
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 847        m.kreminska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917
Yvona Ponikelská
asistentka Mgr. Dalibora Horáka
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 286        y.ponikelska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 438
Mgr. Kristýna Rábová
komise Rady, výbory Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 825        k.rabova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 815
Mgr. Aneta Seidlová

oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 816        an.seidlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819
Mgr. Vendula Stašková DiS.
webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 827        v.staskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 815
Bc. Monika Šťávová
asistentka hejtmana Ladislava Oklešťka
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 887        m.stavova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917
Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí oddělení
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 533        t.vyhnalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817
Kristýna Vystrčilová
asistentka náměstka hejtmana
oddělení organizační, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 823        k.vystrcilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 344

oddělení mediální komunikace a marketingu

Petr Cajthaml
monitoring tisku, databáze kontaktů
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 538        p.cajthaml@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 328
Ing. Pavla Kalábová
záštity
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 884        p.kalabova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 816
Mgr. Michaela Klímová
AKČR, NNO, Úřad regionální rady, sdružení, svazy, komory a profesní organizace
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 831        m.klimova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806
Bc. Eva Knajblová
redakční činnost, ediční plán tištěných materiálů kraje
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 454       
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806
Bc. Kamila Navrátilová
vedoucí oddělení, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 880, 602 272 747        k.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 915
Hana Stránská
propagační materiály
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 885        h.stranska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908
Ondřej Svoboda DiS.
obce, grafika
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 830        o.svoboda@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Bc. Jana Svobodová
propagační materiály
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 285        j.svobodova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Mgr. Petra Vyhnálková
webové stránky kraje, měsíčník Olomoucký kraj, redakční činnost, fotodokumentace
oddělení mediální komunikace a marketingu, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 443        p.vyhnalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 340

Bc. Květoslava Dvořáková
ekonom odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908
Jaroslav Kropáč
manažer komunikace
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 843        j.kropac@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 907
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 804        l.nice@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 825
Mgr. Jana Nováková
tajemník 1. náměstka
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 166        j.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921
Štěpánka Sedlářová
asistentka vedoucího odboru
Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 823

oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů

Ladislav Podbehlý
marketingový pracovník, propagace CR
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 844        l.podbehly@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 441
Bc. Denisa Smékalová DiS.
projektový pracovník, dotační program TIC
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 865        d.smekalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 441
Mgr. Radek Stojan
vedoucí oddělení
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 251        r.stojan@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 433
Bc. Josef Tetera
mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 211        j.tetera@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 432
Bc. Tomáš Weber
projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 331        t.weber@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434
Mgr. David Záleský
mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor tajemníka hejtmana
   585 508 215        d.zalesky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 431
© Krajský úřad Olomouckého kraje