Kontakty » Odbor kancelář hejtmana

Ing. Luděk Niče

vedoucí odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 804        l.nice@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 825

Štěpánka Sedlářová

asistentka vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 823

Bc. Květoslava Dvořáková

ekonom odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 908

Ing. Mgr. Alena Minxová P.G.D.J.

tiskový mluvčí
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 454, 770 173 098        a.minxova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 915

Bc. Taťána Vyhnálková

vedoucí oddělení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 533        t.vyhnalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Mgr. Veronika Dresslerová DiS.

webové stránky Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 826        v.dresslerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Veronika Humpolíčková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 816        v.humpolickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Bc. Martina Křemínská

organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 827        m.kreminska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Vendula Stašková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK, programy jednání
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 825        v.staskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Pavlína Zatloukalová

administrace akcí Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 885        p.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Bc. Hana Czmerová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 847        h.czmerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Sylvie Foukalová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 887        s.foukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Yvona Ponikelská

asistentka 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 286        y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 438

Ing. Kateřina Zajíčková

asistentka uvolněného člena rady RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 823        k.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 344

Bc. Marcela Látalová

asistentka náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 821        m.latalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 622

Kristýna Vystrčilová

asistentka Ing. Bc. Milady Sokolové, uvolněné členky zastupitelstva a MUDr. Ivo Mareše, MBA, neuvolněného člena rady
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 880, 725816720        k.vystrcilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 340

Hana Stránská

asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 149        h.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 921

Božena Gewiesová

asistentka uvolněného člena rady Ing. et Ing. Martina Šmídy
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 849        b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 822

Bc. Michaela Tsepeleva Horká

asistentka Bc. Jana Žůrka, neuvolněného člena ROK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 221        m.tsepelevahorka@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 338

Eva Schwarzová

asistentka člena ROK Ing. Petra Lyska
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 845        e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 522

Jana Adamíková

asistentka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 876        j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 247

Mgr. Josef Tetera

vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 251        j.tetera@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 433

Bc. Kristýna Gabrielová

projektový referent pro oblast cestovního ruchu
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 865        k.gabrielova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 441

Bc. Žaneta Jančaříková

referent zahraničních vztahů
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 211        z.jancarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 431

Mgr. Pavla Magnová

koordinátor a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 511        p.magnova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 908

Mgr. David Záleský

mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 215        d.zalesky@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 431

Ing. Bc. Pavel Tuček

tajemník bezpečnostní rady kraje
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 831        p.tucek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 625

Bc. Jan Balcárek

koordinátor kybernetické bezpečnosti
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 443        j.balcarek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 617

Anna Juřenová

referent dotačních programů
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 247        a.jurenova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 619

Ing. Radoslav Kosek

referent pro obranné plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 820        r.kosek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 607

Bc. Irena Krmášková DiS.

referent pro hospodářské opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 232        i.krmaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 625

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 248        b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 619

Mgr. Bc. Milada Udvorková

referent krizového řízení, bezpečnostní ředitel kraje
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 223        m.udvorkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 617

Ing. Bc. Vladimíra Hacsiková

vedoucí oddělení tiskového a PR
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 422, 770 139 710        v.hacsikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 907

Bc. Eva Floriánová

referent mediální komunikace
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 843        e.florianova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

Ing. Pavla Kalábová

záštity, logo a znak Olomouckého kraje
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 884        p.kalabova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

Mgr. Radka Kmochová

referent mediální komunikace
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 844, 770 107 132        r.kmochova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 441

Mgr. Alena Šmerdová

produkce a příprava akcí, ediční řada
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 828        a.smerdova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 432

Ondřej Svoboda DiS.

grafické práce, komunikace s obcemi, koordinace významných akcí
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 830        o.svoboda@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 807

Bc. Jana Svobodová

propagační materiály
oddělení tiskové a PR, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 285        j.svobodova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 807