Telefonní seznam » Odbor kancelář hejtmana

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 804        l.nice@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 825
Štěpánka Sedlářová
asistentka vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 823
Bc. Květoslava Dvořáková
ekonom odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908
Bc. Eva Knajblová
manažer komunikace, komunikace s médii, redakční činnost
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 454        e.knajblova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 907
JUDr. Vladimír Lichnovský
tajemník hejtmana, tiskový mluvčí
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 280        v.lichnovsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 915
Mgr. Jana Nováková
tajemník 1. náměstka
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 166        j.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921

oddělení organizační

Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí oddělení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 533        t.vyhnalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817
Jana Adamíková
asistentka náměstka hejtmana Mgr. Františka Jury
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 876        j.adamikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247
Mgr. Veronika Dresslerová DiS.
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 826        v.dresslerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815
Božena Gewiesová
asistentka náměstka hejtmana Ing. Milana Klimeše
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 849        b.gewiesova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 822
Ing. Pavla Kalábová
záštity, logo a znak kraje, AKČR, ÚRR
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 884        p.kalabova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 816
Bc. Martina Křemínská
asistentka hejtmana Ladislava Oklešťka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 847        m.kreminska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917
Yvona Ponikelská
asistentka 3. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 286        y.ponikelska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 438
Mgr. Aneta Seidlová
usnesení a podkladové materiály Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 816        an.seidlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819
Mgr. Vendula Stašková DiS.
webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 827        v.staskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 819
Martina Stonawská
organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 825        m.stonawska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 815
Hana Stránská
asistentka 2. náměstka hejtmana Ing. Jana Zahradníčka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 845        h.stranska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 522
Mgr. Jana Váňová
asistentka náměstka hejtmana Bc. Pavla Šoltyse
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 821        j.vanova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 344
Kristýna Vystrčilová
asistentka náměstka hejtmana Bc. Pavla Šoltyse
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 821        k.vystrcilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 345
Kristýna Vystrčilová
asistentka neuvolněných členů rady
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 294        k.vystrcilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 345
Hana Šmídová
asistentka náměstka hejtmana Ladislava Hynka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 823        h.smidova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 344
Sylvie Foukalová
asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Jiřího Zemánka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 149        s.foukalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921
Bc. Monika Šťávová
asistentka hejtmana Ladislava Oklešťka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 887        m.stavova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917

oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů

Mgr. Radek Stojan
vedoucí oddělení
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 251        r.stojan@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 433
Mgr. Michaela Klímová
webové stránky, měsíčník Olomoucký kraj, redakční činnost, fotodokumentace
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 831        m.klimova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806
Bc. Pavla Kubisová
referent marketingu cestovního ruchu
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 221        p.kubisova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 441
Ladislav Podbehlý
referent vnějších vztahů
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 844        l.podbehly@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 432
Bc. Denisa Smékalová DiS.
projektový pracovník, dotační program TIC
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 865        d.smekalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 441
Ondřej Svoboda DiS.
obce, grafika
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 830        o.svoboda@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Bc. Jana Svobodová
propagační materiály
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 285        j.svobodova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Bc. Barbora Svobodová
sociální sítě a redakční činnost
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 843        b.svobodova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806
Bc. Josef Tetera
mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 211        j.tetera@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 431
Bc. Tomáš Weber
projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 331        t.weber@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434
Mgr. David Záleský
mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 215        d.zalesky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 431

oddělení krizového řízení

Mgr. Alena Hložková
vedoucí oddělení, Bezpečnostní rada Olomouckého kraje, Povodňová komise Olomouckého kraje, krizové řízení a havarijní plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 829        a.hlozkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625
Lucie Calábková
oblast dotací
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 247, 725 409 079        l.calabkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Marek Koutný
metodická pomoc obcím, hospodářská opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 820        m.koutny@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Blanka Procházková
příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 248        b.prochazkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619
Mgr. Bc. Milada Udvorková

oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 223        m.udvorkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 617
© Krajský úřad Olomouckého kraje