Kontakty » Odbor dopravy a silničního hospodářství

Lenka Přecechtělová

asistentka vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 301        l.precechtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1420

Mgr. Karla Unzeitigová

ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 597        k.unzeitigova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415

doc. JUDr. Eva Šimečková Ph.D.

právník
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 598        e.simeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1402

Mgr. Petr Hrdlička

vedoucí oddělení
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 304        p.hrdlicka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Mgr. Lukáš Bílek

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 312        l.bilek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Bc. Lenka Bouchalová

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 592        l.bouchalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418

Hana Čapková

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Olomouc, Šternberk, Litovel a Uničov)
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 586        h.capkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418

Bc. Miroslav Carda

referent agendy STK a AŠS
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 599        m.carda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Bc. Jana Herynková

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou)
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 588        j.herynkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Mgr. Leona Honová

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 472        l.honova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Ing. Lubomír Huf

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Šumperk, Zábřeh a Jeseník
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   583 218 514        l.huf@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 78701 Šumperk, patro , kancelář: 154

Mgr. Martina Lánská

referent agendy bodového systému řidičů
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 593        m.lanska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Ing. Petr Netušil

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 481        p.netusil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Mgr. Alena Římská

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 590        a.rimska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Petr Slanina DiS.

referent agendy udělování výjimek z omezení jízdy
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 589        p.slanina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Mgr. Stanislav Tesařík

referent řízení o přestupcích v sliničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 384        s.tesarik@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Mgr. Věra Tomančáková

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 305        v.tomancakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Kateřina Veselá DiS.

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě
oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 486        k.vesela@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418

Mgr. František Pěruška

pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 309        f.peruska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1404

Mgr. Soňa Čechová

referent odvolacího a přezkumného řízení
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 596        s.cechova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415

Ing. Martina Černá

rozpočtář
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 484        m.cerna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415

Bc. Martina Dusíková

referent odvolacího a přezkumného řízení
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 591        m.dusikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1404

Ing. Ladislav Kalina

referent silničního správního úřadu
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   584 458 502        l.kalina@olkraj.cz
Dukelská 1240/27, 79001 Jeseník, patro , kancelář: 212

Ing. František Krpec

silniční správní úřad
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 311        f.krpec@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1405

Ing. Šimon Minář

referent silničního správního úřadu
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   583 218 512        s.minar@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 78701 Šumperk, patro , kancelář: 158

Ing. Lubomír Pešout

silniční správní úřad
oddělení silničního hospodářství, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 307        l.pesout@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1404

Ing. Alena Vašinková

vedoucí oddělení
oddělení veřejné dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 594        a.vasinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1411

Ing. Antonín Koleňák

referent pro linkovou osobní dopravu – oblast Olomoucka a Hranicka
oddělení veřejné dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 313        a.kolenak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1411

Ing. Marie Neugebauerová

referent pro linkovou osobní dopravu – oblast Prostějovska a Přerovska
oddělení veřejné dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 585        m.neugebauerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1411

Mgr. Kateřina Richterová

referent pro linkovou osobní dopravu – oblast Šumperska a Jesenicka
oddělení veřejné dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 600        k.richterova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1411