Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

IČ: 70626812
Vznik: 17.05.2000
Sídlo svazku obcí: U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jana Kubíčková Třebovská 693/10, 789 85 Mohelnice předseda 27.01.2015
Antonín Pospíšil 789 82 Moravičany 279 místopředseda 28.05.2013

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní naplno nebo nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšším samosprávným celkům.

2. Spolupráce při získávání, využívání a administraci žádostí dotačních titulů a rozvojových fondů ČR a EU.
3. Další společné aktivity v následujících oblastech:

 • kvalita života obyvatel na území mikroregionu – spolky a volnočasové aktivity, občanská vybavenost a služby, sociální infrastruktura,
 • školství a vzdělanost,
 • bydlení a pro-rodinná politika,
 • technická a dopravní infrastruktura,
 • životní prostředí a péče o krajinu,
 • kulturní dědictví,
 • zaměstnanost,
 • průmysl a podnikání,
 • cestovních ruch, venkovská turistika,
 • zemědělství a lesnictví,
 • spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými městy a zeměmi EU.

4. Plnění úkolů a povinností pro členské obce v oblasti Obecného nařízení a o ochraně osobních údajů (GDPR).

Členské obce

Soubor typu pdfČlenské obce svazku obcí(77 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 03. 2024 11:38:17