Studijní pobyty v zahraničí? Hejtmanství je podpoří i letos

18. 01. 2021

Pandemie koronaviru stále ovlivňuje celý svět. Výjimkou nejsou ani studenti, kteří míří do ciziny na zkušenou - mnoho zahraničních studijních pobytů se ruší či odkládá. I přesto letos některé proběhnou. Olomoucký kraj proto nechce žáky a studenty připravit o možnost získat finanční příspěvek na studium v zahraničí.

„Pevně věřím, že i v dnešní složité době vyrazí řada mladých lidí nasbírat zkušenosti při studiu v zahraničí. Jelikož je takové studium finančně velmi nákladné, Olomoucký kraj nabízí pomocnou ruku v podobě příspěvku. Novinkou je pro letošek rozšíření počtu podporovaných oborů vysokých škol například o nanotechnologie, geologii, environmentální studia či ekologii,“ uvedl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

O dotaci na studijní pobyt v zahraničí mohou žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a vybraných oborů vysokých škol s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje žádat do pátku 22. ledna. V případě schválení získají až tři tisíce korun na měsíc pobytu, které mohou použít například k úhradě cestovních výdajů, ubytování, stravování či nákupu studijních materiálů.

Více podrobností o dotačním programu, jehož prostřednictvím hejtmanství podporuje tyto pobyty už od roku 2007,  včetně přesných podmínek pro poskytnutí dotace najdou zájemci na https://www.olkraj.cz/05-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2021-prijem-zadosti-4-1-22-1-2021-cl-5039.html.

Studijní pobyty v zahraničí? Hejtmanství je podpoří i letos     Ilustrační foto


Poslední změna 18. 01. 2021 11:07:14