Stav administrace žádostí

01. 11. 2021

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit stav administrace žádosti.

Ve VÝZVĚ 02 dotačnío programu bylo celkově elektronicky zaevidováno 300 žádostí.

Z toho k 31. 10. 2021:

  • 6 žádostí nebylo předloženo v listinné podobě,
  • 14 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu,
  • 239 žádostí bylo schváleno z pohledu věcných a formálních náležitostí,
  • u 41 žádosti nebyla doposud kontrola věcných a formálních náležitostí ukončena. 


Poslední změna 02. 11. 2021 13:49:28