Slovo hejtmana

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

do nového roku se obvykle přeje hodně zdraví a štěstí. Jsou jistě originálnější přání, dnes vám chci ale přát právě takto. Protože zejména zdraví je to nejdůležitější, co můžeme mít, i když na to v záplavě starostí všedních dnů občas zapomínáme.

Přeji vám tedy, abyste do nového roku vstoupili v dobré kondici a abyste si ho ve zdraví také užili. A nejen vy, ale také vaše rodiny, známí a příbuzní. Zkrátka všichni obyvatelé Olomouckého kraje.

Se štěstím je to podobné, jako se zdravím. Myslím si, že nejen zdraví, ale dokonce i štěstí můžeme částečně ovlivnit a jít mu naproti. Přeji vám, aby štěstěna stála celý rok po vašem boku, aby se vám splnila všechna přání a aby byl rok 2021 přesně takový, jaký si přejte.

Na závěr mi dovolte poděkovat za to, jak skvěle jste zvládli minulý rok. Nebyl vůbec jednoduchý, právě naopak, víme to všichni. Byli jste výborní a já věřím, že společně zvládneme i rok 2021.

Všechno dobré.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje