Slovo hejtmana

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Vážení přátelé,

vítám vás v novém roce. Věřím, že jste prožili klidné Vánoce, odpočinuli si a nabrali dostatek nových sil. Vy, kdo jste na odpočinek ještě neměli čas, udělejte si jej prosím co nejdříve. Jsem si zároveň vědom, že je mezi námi nemálo těch, kteří z důvodů plnění svých pracovních povinností ani o Vánocích odpočívat nemohli a stejně tak nemohli trávit svůj čas s rodinami, jak by si přáli.

Jsou to lidé pracující ve zdravotnictví, sociálních službách, hasiči, policisté, vojáci, pracovníci v energetice, obchodě, dopravě a v dalších službách. Významnou měrou se v dalším „covidovém roce“ pozornost právem upínala zejména na zdravotníky. Velmi mě mrzí, že malá, ale viditelná část veřejnosti přešla od dříve běžných projevů vděku a poděkování k projevům nevraživosti a někdy dokonce agresivity. Chtěl bych říct nejen zdravotníkům, majícím osobní zkušenost s ataky vůči své osobě, ale také všem ostatním, kteří v různých situacích a profesích pomáháte čelit epidemii, že si vaší práce a úsilí velmi vážím a stejně tak si jich váží drtivá většina obyvatel. Máte náš respekt a poděkování.

Přeji všem obyvatelům Olomouckého kraje, aby do nového roku vykročili pravou nohou, aby byl letošek klidnější a aby si i ti, kteří dosud nemohli, konečně odpočinuli. Kvůli sobě, svým rodinám i nám ostatním. Jsem velmi přesvědčen, že aktuální nelehkou situaci společně zvládneme a že se v rámci spolupráce a se vzájemnou podporou již v letošním roce dostaneme do normálu. I když budeme možná muset některé parametry „normálu“ mírně přehodnotit a vzít jinou optikou. Ostatně, toto se nám jako společnosti přece děje neustále.

Všechno dobré.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje