Slavnostní nástup k zahájení činnosti Velitelství pozemních sil v Posádce Olomouc

V souvislosti s přechodem armády na třístupňový systém velení a řízení se Velitelství pozemních sil k 1. lednu letošního roku rozrostlo o desítky služebních míst. Velitelství doposud sídlilo v budově Generálního štábu Armády České republiky v Praze, která má omezenou kapacitu.

„Přesun do Olomouce se aktuálně týká přibližně 140 osob, celkově ale bude velitelství mít na 190 příslušníků. Určené prostory převezmeme do konce prvního červnového týdne. V následujících dnech prověříme funkčnost všech systémů a komunikačních kanálů s nadřízenými i podřízenými celky, stejně jako nastaveného denního pracovního rytmu velitelství tak, aby k 1. červenci mohlo velitelství zahlásit plnou připravenost k plnění úkolů,“ přibližuje zahájení činnosti v nové posádce velitel pozemních sil Ladislav Jung.

Slavnostního nástupu se 1. července zúčastnil člen Zastupitelstva Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský.

 

fofo: AČR
fofo: AČR
fofo: AČR
fofo: AČR
fofo: AČR
foto: AČR


Poslední změna 07. 07. 2020 10:45:39