Slabozrakým bude sloužit nové vzdělávací centrum v Olomouci - Hejčíně

21. 08. 2012

Dnes byla slavnostně zakončena výstavba vzdělávacího centra pro slabozraké s kapacitou více než 100 žáků. V centru je školka pro 15 dětí, základní škola, internát s jídelnou, tělocvična i venkovní cvičné hřiště. Investorem centra byl Olomoucký kraj.

Myšlenka vybudovat nové vzdělávací centrum je ještě starší než Olomoucký kraj, nicméně až v právě končícím volebním období padlo rozhodnutí areál skutečně vybudovat. „Původní naddimenzovaný projekt jsme museli revidovat a připravit nové řešení. I tak je stavba s náklady ve výši čtvrt miliardy korun největší investiční akcí dokončenou krajem v posledních letech,“ konstatoval hejtman Martin Tesařík.

Ve škole může být vzděláváno až 102 žáků, o které se stará 27 pedagogů. Centrum sídlí v několika objektech. V prvním z nich je v 1. nadzemním podlaží umístěno vedení školy, kabinety učitelů, speciální pedagogické centrum, šatny a v levé části mateřská školka pro celkem 15 dětí. Ve 2. podlaží jsou učebny výpočetní techniky, jazyků a přírodních věd, cvičné kuchyňky a knihovna. Ve 3. podlaží je audiovizuální a hudební sál pro 100 osob, kabinety hudební výchovy a technické zázemí.

Tato přední část objektu plynule navazuje zastřešeným dvoupodlažním koridorem na jeho další prostory, kde jsou ve dvou spodních patrech umístěny univerzální učebny pro cca 7 - 10 žáků s kabinety a hernami. Třetí podlaží je technické.

Vedle školy je internát s jídelnou. V přízemí budovy je jídelna pro žáky a učitele s kapacitou 150 dovezených jídel a zázemí jídelny (kuchyň, sklady). V druhé části je společenská místnost a tři pokoje pro žáky. Ve 2. nadzemním podlaží je 5 pokojů, včetně sociálního zařízení. V objektu může být ubytováno až 29 osob. Internát je spojovacím zastřešeným koridorem propojen se zázemím tělocvičny (šatny, sociální zařízení, sklady a kabinet). V zadní části objektu je kotelna a strojovna vzduchotechniky. Tělocvična je určena pro tenis, volejbal, basketbal, badminton, goalbal (míčový sport pro dvě tříčlenná družstva, zpravidla nevidomých a slabozrakých) a je zde také lezecká stěna a další sportovní pomůcky.

V areálu centra je také cvičné hřiště pro korzování žáků. Mohou zde nacvičit různé modelové situace, plynoucí z běžného života slabozrakých. Centrum má vlastní trafostanici a dále jsou zde také parková stání, sklady kol a zahrádky pro žáky. „Jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet na realizaci této krásné školy. Věřím, že pomůže usnadnit slabozrakým dětem jejich start do života,“ řekl dnes Jan Spevák, generální ředitel ŽPSV a.s.

Součástí zakázky byla vedle stavebních prací také dodávka veškerého interiérového vybavení, včetně informačního systému. Výstavba centra byla zahájena v lednu 2011 a do provozu bude centrum uvedeno již v září. Investorem stavby, jejíž celkové náklady dosáhly částky 250 miliónů korun, byl Olomoucký kraj. Generální dodavatelem byla firma ŽPSV a.s.

3.jpg
8.jpg
7.jpg
4.jpg
5.jpg
1.jpg
2.jpg


Poslední změna 21. 08. 2012 16:58:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje