Školská inkluzivní koncepce Olomouckého kraje pro období 2020-2021 (ŠIKK 2020-2021)

18. 02. 2020

Dokument ŠIKK 2020-2021 byl vytvořen v realizačním týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v průběhu roku 2019 za intenzívní spolupráce členů minitýmu pro inkluzi a PS pro rovné příležitosti složené ze zástupců institucí a organizací ze vzdělávacího i sociálního systému, zástupců rodičů i organizací neformálního vzdělávání a sociálních služeb.

Cílem školské inkluzivní koncepce kraje je naplánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách respektujícího základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů.

Dokument ŠIKK 2020-2021 prošel schvalovacím řízením v Odborné platformě společného vzdělávání zřízené v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi realizovaném NPI ČR (dříve NIDV) a byl schválen s doporučeními pro realizaci akčního plánu, který je součástí dokumentu.

Dokument ŠIKK včetně příloh je k dispozici níže. 

Soubor typu pdfŠkolská inkluzivní koncepce Olomouckého kraje pro období 2020 - 2021(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfŠIKK_příloha č.1_popis aktivit projektu na implementaci KAP 2016-2018(552,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŠIKK_příloha č.2_návrh aktivit projektu na implementaci KAP 2019-2021(697,9 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 02. 2020 11:30:04