Silničáři začali s náročnou opravou cesty u Hanušovic

18. 05. 2023

U Hanušovic odstartovala stabilizace svahu a oprava silnice II/369. Vozovku před dvěma lety poškodil sesuv půdy. Technologicky náročná rekonstrukce skončí ještě letos na podzim. Olomoucký kraj do opravy investuje více než sto miliónů korun.

„Jedná se o problematické místo, kde je silnice lemována nestabilním svahem a řekou Moravou. Už samotná příprava tohoto projektu byla velmi náročná a za sebe i za řidiče jsem moc rád, že oprava tohoto úseku silnice mohla začít,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V místě, kde nastal sesuv půdy, je pro řidiče k dispozici jen jeden volný jízdní pruh, řízen pomocí semaforů. Na cestách musejí tedy počítat s malým zdržením. Správa silnic Olomouckého kraje a dodavatelská firma budou o průběhu opravy komunikace a o možné uzavírce průběžně informovat, vždy s dostatečným předstihem.

„Projekt počítá nejen s opravou samotné silnice, ale také se stavbou zárubní a opěrné zdi, přeložky koryta řeky Moravy a realizací nových silničních propustků,“ dodal Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Silnice II/369 patří mezi páteřní komunikace v regionu a projedou po ní tisíce vozidel denně. Její opravě a zajištění bezpečného průjezdu aut proto přikládá Olomoucký kraj mimořádný význam.

Silničáři začali s náročnou opravou cesty u Hanušovic


Poslední změna 18. 05. 2023 18:46:39