Setkání zástupců speciálních škol OK

18. 11. 2019

Netradičním způsobem bylo zahájeno setkání zástupců speciálních škol na území Olomouckého kraje dne 11. 11. 2019, a to vystoupením žáků se sluchovým postižením. Na programu jednání dále byly aktuální informace z oblasti školské legislativy, seznámení s nově vzniklou Školskou inkluzivní koncepcí kraje i např. praktické rady, jak přistupovat k žákovi s poruchou chování. Své zkušenosti ze spolupráce s pedagogy ze škol běžného proudu přednesl zástupce z regionu Jesenicko. Účastníci setkání ocenili velký prostor pro formální a následně i neformální diskusi.

Prezentace, program, fotografie a odkaz na záznam konference naleznete ve složce Pořádané akce.

wp-20191111-09-51-43-rich.jpg


Poslední změna 18. 11. 2019 16:01:26