Setkání platformy pro polytechnické vzdělávání k tématu Polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA

23. 03. 2017

Dne 22. března 2017 se konalo na Střední škole polytechnické v Olomouci pracovní setkání platformy pro polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci středních a vyšších odborných škol a zástupci realizačních týmů MAP v kraji.Cílem jednání bylo přiblížit aktuálně pohled na  polytechnické vzdělávání v podmínkách současných potřeb trhu práce,  rekapitulovat stav v podpoře polytechnického vzdělávání dětí, žáků a studentů napříč školskou soustavou kraje, identifikovat problémové oblasti a pokusit se navrhnout řešení. Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-0088.jpg


Poslední změna 23. 03. 2017 14:02:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje