Setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství

20. 06. 2017

Jaké jsou vize v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, to bylo nosné téma dalšího setkání zástupců škol v Olomouckém kraji, které proběhlo dne 9. 6. 2017 v rámci jednání platformy pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství v prostorách Gymnázia Hejčín v Olomouci.  Na jednání vystoupili zástupci MŠMT, NÚV, Centra celoživotního vzdělávání UP Olomouc, Úřadu práce i škol.

Příspěvek ke Kariérnímu řádu učitelů od paní ing. Jany Kubiasové z MŠMT nezveřejňujeme, neboť problematika ještě stále prochází legislativním procesem a informace se tudíž stále mění. Odkaz na aktuální stav najdete http://www.karieraucitelu.cz/.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-0145.jpg


Poslední změna 20. 06. 2017 13:26:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje