Setkání k tématu „Celoživotní učení“

17. 01. 2020

Ve středu 15. 1. 2020 se konalo  pracovní setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství. Setkání zaměřené k problematice celoživotního učení bylo organizováno ve spolupráci se zástupcem projektu Podpora krajského akčního plánování Mgr. Petrem Paníčkem, garantem intervence   „Školy jako centra celoživotního učení“.

Na setkání byla řešena následující témata:

•             nové možnosti a formy celoživotního vzdělávání

•             novela legislativy akreditací DVPP

•             příklady dobré praxe z jiných krajů

Prezentaci, program a fotografie z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

20200115-130412.jpg


Poslední změna 17. 01. 2020 13:31:26