Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko

07. 12. 2018

Dne 6. prosince uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro příjemce. Seminář byl určen těm, kterým Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil v měsíci říjnu spolufinancování projektu v oblasti spolupráce institucí a komunit nebo v oblasti vzdělávání a kvalifikace. Kontroloři oddělení NUTS II Střední Morava v Olomouci se věnovali projektovému řízení, způsobilosti výdajů, výběru dodavatele v rámci jejich projektů či správné publicitě programu. Představili účastníkům základní informace týkající se způsobu předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu během realizace jejich projektů tak, aby se při vlastní realizaci projektů dopouštěli co nejméně chyb.

Bližší informace k programu Interreg V-A ČR – Polsko naleznete na www.cz-pl.eu nebo na oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu.

 

Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko


Poslední změna 07. 12. 2018 09:32:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje