Seminář Šumperk 22.10. 2008 a Olomouc 20.10. 2008

01. 10. 2008

Ve dnech 20. a 22. října 2008 se konaly dva úvodní semináře pro poskytovatele sociálních služeb sociální prevence v Olomouckém kraji. Na tomto semináři jim byly podány obecné informace týkající se projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) a především dopady tohoto projektu na jejich činnost. Dalším bodem semináře byla prezentace problematiky veřejných zakázek, jelikož v oblasti sociálních služeb dosud nikdy nebyl tento institut využit, tudíž bylo nutné seznámit poskytovatele a potencionální uchazeče o podmínkách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů.

img-1471.jpg
img-1467.jpg
img-1463.jpg
img-1463.jpg
img-1460.jpg
img-1458.jpg
img-1457.jpg


Poslední změna 06. 06. 2011 16:42:41