Seminář pro žadatele v rámci aktuální výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

19. 03. 2019

Z důvodu velkého zájmu žadatelů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR - Společným sekretariátem další seminář, který je určen žadatelům Prioritní osy 3  programu Interreg V-A ČR-Polsko. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:00 v  BEA campusu v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, mapa zde.

Seminář je určen zástupcům vzdělávacích institucí z obou stran hranice, orgánům veřejné správy a jejich příspěvkovým organizacím, hospodářským a profesním komorám, nestátním neziskovým organizacím. Českým i polským žadatelům budou prezentovány podmínky výzvy a bližší informace k předložení projektového záměru (v termínu 15. 4. 2019) i plné projektové žádosti (v termínu 30. 9. 2019). Na semináři bude možné konzultovat projektové záměry s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů, tlumočení bude zajištěno.

Bližší informace včetně znění výzvy naleznete v přiložené pozvánce. Na seminář se můžete přihlásit do 26. 3. 2019 na e-mailové adrese alice.navratilova@olkraj.cz.

Soubor typu pdfPozvánka(386,2 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 03. 2019 11:02:02